Ladda ner äldre häften, 1950-1970

Här kan du ladda ned äldre häften av Personhistorisk Tidskrift i PDF-format.

1950-1970

Häfte 1-2/1950

Häfte 1-2/1950

FOLKE SLEMAN Bernhard von Beskows Levnadsminnen
SVEN AXELSSON Om marsken Torgils Knutssons släktförhållanden. Ett meddelande
OLOF RIBBING Några notiser om hovstallmästaren Adam Ehrengranat
6.16 MB 373 downloads

Häfte 3-4/1950

Häfte 3-4/1950

H. SCHMITERLÖW Henning Christian Schmiterlöw och hans litterära förbindelser
A. FILIP LILJEHOLM Medeltida arvslagar och släktskapsbestämning. Studier i Svenskt diplomatarium 1
BERTIL BROOMÉ Kring Johan Jöranssons (Rosenhane) stambok
Recensioner
Personregister
6.59 MB 269 downloads

Häfte 1-2/1951

Häfte 1-2/1951

GOTTFRID CARLSSON Ätten Gädda i Gäddeholm. Sten Sture den yngre mödernesläkt
OTTO CRONEBORG (†) En litterärt intresserad 1600-talskrigare
FRIEDRICH HERMANN SCHUBERT Zur Charakteristik des Ludwig Camerarius
6.96 MB 225 downloads

Häfte 3-4/1951

Häfte 3-4/1951

BENGT HILDEBRAND Daniel Almqvist. Ett historikeröde. Jämte bibliografi över Daniel Almqvists tryckta skrifter
UNO WILLERS Xavier Marmier och Sverige än en gång. Replik till Elsa Norberg
Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Personregister
7.15 MB 117 downloads

Häfte 1-2/1952

Häfte 1-2/1952

MANNE HOFREN Erik Arbins "Lefwernes Lopp". En versifierad självbiografi från 1700-talet
BENGT MEDIN Carl Jacob von Schantz' anteckningar från åren 1808-1809
CARL-AXEL TORÉN Hans Gabriel Trolle-Wachtrneister och Magnus Toren
FILIP LILJEHOLM Medeltida arvslagar och släktskapsbestämning II
JAN ERIC ALMQUIST Bidrag till den ointroducerade adliga s. k. Bjurums-släktens historia
ERIK HÅRD AF SEGERSTAD Tegnerska släkttraditioner. En granskning
INGEBORG WILCKE-LINDQVIST Bidrag till Tomtasläktens och äldre Väsbyättens historia
JAN LIEDGREN Ätterna Linds äldre vapenbilder
STEFAN SÖDERLIND Tyrgils Knutssons härkomst
GUNNAR HELLSTRÖM Tillägg till Stockholms stads herdaminne
BENGT HILDEBRAND Bidrag till släkten Estenbergs historia. Meddelande
8.42 MB 392 downloads

Häfte 3-4/1952

Häfte 3-4/1952

BENGT HILDEBRAND Förväxlings- och identifieringsproblem. 2. Ericus Mattei, Erik Matsson, Erik Rörning och Henrik Matsson Huggut
Recensioner
Rättelser till A. Filip Liljeholm, Medeltida arvslagar och släktskapsbestämning
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
3.00 MB 168 downloads

Häfte 1-2/1953

Häfte 1-2/1953

SVEN STOLPE En svensk nyckelroman. Om C. F. Ridderstads »Frenologen» och dess bakgrund
PER EDW. GUSTAFSSON Margareta Cabeliau—Margareta Slots. Ett meddelande om en autografsamling och ett fynd däri
JOHN BERNSTRÖM Frederik Coyett, guvernör på Formosa 1656-62, och hans ättlingar
Riddarhusets genealogiska arbeten
ADOLF SCHÜCK Drottning Ulvhilds härkomst
OTTO ADELBORG Tomta- och Björköätten
SVEN AXELSON Ett bidrag till grevinnan Hedvigs av Ravensberg och hennes släkts historia
HANS GILLINGSTAM Johan Slawekas tredje hustrus härstamning
JAN ERIC ALMQUIST 1569 års adelsprivilegier och våra äldsta bevarade häradshövdingeregister
ELSA NORDSTRÖM Ferberska kistan
4.42 MB 304 downloads

Häfte 3/1953

Häfte 3/1953

STEN CARLSSON Folkungarna - en släktkonfederation
ÅKE DAVIDSSON Ett memorial för en adlig ynglings Englandsresa på 1630-talet
OLOF BYSTRÖM »Lefwernes Lopp» med melodi
2.67 MB 235 downloads

Häfte 4/1953

Häfte 4/1953

SVEN AXELSON När blev Svantepolk Knutsson lagman i Östergötland?
HANS GILLINGSTAM Leonard Ödessons (Örnfot) hustrus härstamning från Birger Jarl
SUNE NORRMAN Något om professor Johan Spongberg
Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
3.68 MB 201 downloads

Häfte 1-2/1954

Häfte 1-2/1954

BIRGER GEZELIUS Prosten Georg Gezelius' självbiografi
4.25 MB 130 downloads

Häfte 3/1954

Häfte 3/1954

ERIK ELINDER Adolf Ludvig Hamiltons minnesanteckningar från 1800 års riksdag
HANS GILLINGSTAM Leonard Ödessons hustrus sigill
4.74 MB 143 downloads

Häfte 4/1954

Häfte 4/1954

Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister till sidorna 73-171
2.67 MB 130 downloads

Häfte 1-2/1955

Häfte 1-2/1955

BENGT HILDEBRAND Joh. Ax. Almquist 1870-1950. Minnesord
JAN CARL ALMQUIST Joh. Ax. Almquists tryckta skrifter. Bibliografisk översikt
SVEN ULRIC PALME Gustav III och Marmontel. Ett bidrag till det gustavianska skedets opinionshistoria
ARTUR ATTMAN John Hall & Co:s konkurs
ARNE HOLMBERG L. A. Ekmarcks anteckningar om Berzelius. Utgivna med inledning och noter
GUNNAR THORNSTRÖM Ett bidrag till Georg Ingelgrens biografi
JAN ERIC ALMQUIST Samtida anteckningar om adliga ätten Oxehufvud (1573-1625). Utgivna och kommenterade
HERMAN SMOCK Olof Jonssons i Högsrum ättlingar — en öländsk frälsesläkt
ERIK HÅRD AF SEGERSTAD Släkten Tegnérs stamfader. En rättelse
6.01 MB 247 downloads

Häfte 3-4/1955

Häfte 3-4/1955

IVAR SCHNELL Sörmländsk heraldik på utställning i Kungstornet i Nyköpingshus
GUSTAV SJÖBERG Petrus Michaelis Fecht. Nya bidrag
FOLKE SLEMAN En riksdagsresa är 1614. Borgmästaren Olof Pederssons räkenskap över sina utlägg vid riksdagen i Örebro
SVEN AXELSON Titeln "domicellus" och dess samband med dateringen av Svantepolk Knutssons första gåvobrev till Vreta kloster
Recensioner
Rättelse till Jan Eric Almquist. Samtida anteckningar om adliga ätten Oxehufvud (1573-1625) i PHT 1955
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
6.15 MB 220 downloads

Häfte 1-2/1956

Häfte 1-2/1956

ARVID BÆCKSTRÖM John Hall — den infantile
MAGNUS COLLMAR Den äldre vasatidens prästerskap i Torpa pastorat på Västra Rekarne
BIRGER GEZELIUS En gammal prästsläkts sigill
JAN ERIC ALMQUIST Fru Ebba Brahes släktanteckningar (1574-1633). Utgivna och kommenterade
GÖRAN SETTERKRANS Hans Brasks släktbok. Handskriftsundersökning och datering
RAGNAR GULLSTRAND Släkterna Skytte, Skyttehjelm och Skyttenhjelm
BERTIL BROOMÉ Personregistrering på Island
4.95 MB 227 downloads

Häfte 3/1956

Häfte 3/1956

EINAR HEDIN Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok. I. Studieår. Tjänstgöring i domstolar och utrikesförvaltning - intill 1885
GUNNAR BENDIX Hammerstaätten
AXEL MOLLSTADIUS Knut Kristinesson (1297) och riddaren Gustaf Olofsson till Tofta (1484)
3.07 MB 206 downloads

Häfte 4/1956

Häfte 4/1956

Recensioner
Beriktiganden och rättelser
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
2.92 MB 126 downloads

Häfte 1-2/1957

Häfte 1-2/1957

EINAR HEDIN Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok. II. Tjänstgöring som sekreterare i utrikesdepartementet 1885-1889
BRITA STJERNSWÄRD Bröderna Hagerman och Vittskövle
GOTTFRID CARLSSON Sigrid Storråda och Sigridlev
STEFAN SÖDERLIND Tyrgils Knutssons familjeförbindelser med konungahuset
ALLAN MOHLIN Porsesläkten tre sjöblad
HANS GILLINGSTAM Margareta Grips bok
BENGT HILDEBRAND Jacob Ichsell (Ixel)
3.52 MB 308 downloads

Häfte 3/1957

Häfte 3/1957

ARNE HOLMBERG Berzelius och familjen Brandel
BRITA STJERNSWÄRD Lord Kellies arkiv på Cambo House i Skottland
BENGT HILDEBRAND Till släkten Husbergs historia. Några randanteckningar till litteraturen
2.69 MB 143 downloads

Häfte 4/1957

Häfte 4/1957

GOTTFRID CARLSSON Sigrid Storrådas söner
LARS SJÖDIN Några egenhändiga anteckningar av Gustav Vasa
LARS SJÖDIN Conrad von Pyhy i Konung Ferdinands tjänst
Recensioner
Generalregister till Personhistorisk tidskrift
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
3.03 MB 184 downloads

Häfte 1-2/1958

Häfte 1-2/1958

EINAR HEDIN Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok III. Chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1889-1892. I. 1889-1890
A. FILIP LILJEHOLM Till frågan om Sparre av Tofta - och Ulvätternas äldre historia
RUDOLF BIEDERSTEDT Mitteilungen zur Geschichte der Familie Eosander
MAGNUS COLLMAR Kyrkoherde Laurentius Nicolai Blackstadius självbiografiska anteckningar
NILS STAF Stockholms högskolas historia. Några randanteckningar
CARL LINDSTEN Om Knut Kristinesson d. y.
KJELL-GUNNAR LUNDHOLM Drottning Katarina Karlsdotters förfäder
5.62 MB 261 downloads

Häfte 3/1958

Häfte 3/1958

BERTIL BROOMÉ Krigsarkivet och de privata arkiven
KJELL MAGNELL Hjärneättens ursprung
E. ALFRED JANSSON Släkten von Malmborgs stamfader
SVEN AXELSON Unika annalnotiser
3.21 MB 173 downloads

Häfte 4/1958

Häfte 4/1958

GUNNAR HELLSTRÖM Sigtunaborgmästaren och riksdagsmannen Johan Sundblad. Några biografiska uppgifter
MAGNUS COLLMAR Gravstenars falska vittnesbörd
Recensioner
Rättelse till A. Filip Liljeholm: Till frågan om Sparre av Tofta- och Ulvätternas äldre historia
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
5.30 MB 188 downloads

Häfte 1-2/1959

Häfte 1-2/1959

EINAR HEDIN Diplomaten Carl Fleetwood och hans dagbok. III. Chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1889-1892. 2. 1891-1892
GOTTFRID CARLSSON Junker Mauritius Sture. Ett medeltidsgenealogiskt problem
JAN LIEDGREN Folke Magnussons gåvobrev till sin hustru Kristina Magnusdotter, hans sätesgård Åby och hans släkt
MAGNUS COLLMAR Ätten Hjort av Vilsta
BERTIL BROOMÉ Autografsamlingar
6.36 MB 180 downloads

Häfte 3/1959

Häfte 3/1959

BENGT HILDEBRAND Klimatväxlingen i modern svensk biografi. Exemplifiering och synpunkter
GUSTAF BRYNNEL Per Månsson Utters sigill
2.90 MB 135 downloads

Häfte 4/1959

Häfte 4/1959

Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska Samfundet
Förkortningslista
Personregister
3.32 MB 131 downloads

Häfte 1-2/1960

Häfte 1-2/1960

LEIF LJUNGBERG Skåne-släkten Widell. Genealogiska och biografiska anteckningar
CARL FÄGERSKJÖLD Samuel Nilsson Ross till Hässlö. En identifieringsundersökning med ett svärd som utgångspunkt
YRJÖ BLOMSTEDT Juris professor Benedictus Olai Crusius' härkomst
GOTTFRID CARLSSON Konrad von Pyhys föregåenden
HANS GILLINGSTAM Kunde man under medeltiden upptaga vapen från sin hustrus släkt?
A. FILIP LILJEHOLM Den isländska annalnotisen om Tyrgils Knutssons äktenskap med sveakonungens dotter
HANS GILLINGSTAM Ätten Ulfskölds ursprung
BENGT HILDEBRAND Osmo Durchman in memoriam
5.50 MB 223 downloads

Häfte 3/1960

Häfte 3/1960

SVEN KJÖLLERSTRÖM Prosterier, pastorat och kyrkoherdar i Uppsala stift år 1527
BJÖRN HELMFRID Fogdar och borgmästare i Norrköping 1567-1618
GUSTAF BRYNNEL Olaus Petri Medelpadius
4.72 MB 207 downloads

Häfte 4/1960

Häfte 4/1960

Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska Samfundet
Förkortningslista
Personregister
3.63 MB 143 downloads

Häfte 1/1961

Häfte 1/1961

EVALD PALMLUND Jag som ej anor har. Erik Lindorms förfäder
SVEN AXELSON Den isländska annalnotisen om Tyrgils Knutssons äktenskap med sveakonungens dotter
HANS GILLINGSTAM Tott-studier
HANS GILLINGSTAM Nils Grip. Till belysningen av Vasaättens sinnessjukdom
MAGNUS COLLMAR De fattiga djäknar. Ett bidrag till vasatidens skolhistoria
MANNE HOFRAN Carl Magnus Wrangel och »Old Swedes» i Delaware
TORSTEN G. AMINOFF Tor Carpelan in memoriam
4.00 MB 209 downloads

Häfte 2/1961

Häfte 2/1961

HANS GILLINGSTAM Åke Bengtsson Färla och hans skriftliga kvarlåtenskap
Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
2.98 MB 137 downloads

Häfte 3-4/1961

Häfte 3-4/1961

STAFFAN HÖGBERG och HELENE DANIELSEN Matrikel över ledamöter av Kungl. Patriotiska Sällskapet 1766-1815 (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 13)
5.23 MB 100 downloads

Häfte 1/1962

Häfte 1/1962

STEN CARLSSON »Fyllom våra glas och låtom oss skratta». Problem kring en politisk dryckesvisa
ROLF KARLBOM Brytningen mellan makarna Hall år 1808
HANS GILLINGSTAM Hålbonäs-ätten och arvet efter Esbjörn Blåpannas hustru
BENGT HILDEBRAND Bidrag till släkten Makeléer (Macklier) — Macleans historia
HANS GILLINGSTAM Studier rörande Vasatidens lågfrälse
2.35 MB 347 downloads

Häfte 2/1962

Häfte 2/1962

BIRGER STOLPE Frenologens självrannsakan
OLOF VON FEILITZEN Släkten Kökeritz' härkomst
MAGNUS COLLMAR Olaus Petri, skolmästare i Stockholm 1563-1565
GOTTFRID CARLSSON Reinhold Leuhusen och Caspar Holste. Ett testamente i Paris 1565
ARNE HOLMBERG Om ämbetsverken i Stockholm för 200 år sedan ur aspirantsynpunkt. Ur Bengt Bergius' brevväxling med Joh. Sundius
Recensioner
Beriktiganden
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
3.30 MB 146 downloads

Häfte 3-4/1962

Häfte 3-4/1962

JOHAN FEUK En biskoplig brevväxling. Vilhelm Faxe - Carl Fredrik af Wingård 1818-1850 (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 14)
5.31 MB 101 downloads

Häfte 1/1963

Häfte 1/1963

TORE NYBERG Vadstena klosters pionjärer. En studie i Vadstenadiariets formelsystem
SVEN LJUNG "Prelatskolan" på Fjällskäfte gård. Till ärkebiskop Nicolaus Ragvaldis biografi
ELSA NORDSTRÖM Släkten Gyllenhoffs härstamning
BERTIL BOËTHIUS Harald Hjärne. Anförande i Historiska föreningen i Uppsala vid dess minnesfest 26/5 1962
2.22 MB 196 downloads

Häfte 2/1963

Häfte 2/1963

FREDRIC BEDOIRE Släkten Bedoire
ARNOLD SANDBERG Victor Örnberg och Vadstena slott
GOTTFRID CARLSSON En märklig svensk i 1500-talets Frankrike. Jean Bodin om Caspar Holste
Meddelande
2.80 MB 127 downloads

Häfte 3/1963

Häfte 3/1963

TORE NYBERG 1462 års medlemsförteckning från Vadstena kloster. Nunnorna
HANS GILLINGSTAM Släkten Gyllenhoffs stammoder. Ett karolinskt kvinnoöde
JAN LIEDGREN Mirakelberättelser och kanonisationsprocesser som personhistoriska källor
JOHAN FEUK Gunnar Carlquist och Lunds stifts herdaminne
Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
6.14 MB 161 downloads

Häfte 4/1963

Häfte 4/1963

Bengt Hildebrands bibliografi. Tryckta skrifter 1913-1963 samt radioföredrag m.m. 1939-1963 (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 15)
3.21 MB 132 downloads

Häfte 1-2/1964

Häfte 1-2/1964

BIRGITTA LAGER Lille Jöns Andersson, en storköpman i 1500-talets Stockholm
JAN ERIC ALMQUIST Anders Sigfridsson [Rålamb] († 1581). Före 1569
ROLF KARLBOM En sengustaviansk visa söker sin författare
ÅKE LILLIESTAM Den Wallinska konceptboken
KURT FALCK En svensk officer vid Dybböls skansar. Ett hundraårsminne. Ur Gustaf Selldéns dagbok och brev
ARNE HOLMBERG Ur litteraturen om Sonja Kovalevsky
GEORG LANDBERG Ludvig Stavenow och Georg Wittrock. Anförande vid Historiska Föreningens i Uppsala 100-årsjubileum 26 maj 1962
5.25 MB 178 downloads

Häfte 3-4/1964

Häfte 3-4/1964

JOHAN FEUK Bengt Hildebrand. In memoriam
TORE NYBERG Medlemsintagningen i Vadstena klosters nunnekonvent intill 1462
JAN LIEDGREN Bengt Arvidssons morgongåvobrev. En västgötsk förfalskningshistoria från 1400-talet
BETH HENNINGS Gustav III :s dödsmask
ERIK NORDENFALK Otto Nordenfalk i dansk-tyska kriget 1864
Notis om Lille Jöns Anderssons begravning
Recensioner
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
8.63 MB 192 downloads

Häfte 1-2/1965

Häfte 1-2/1965

HANS GILLINGSTAM Den skånsk-norrländska släkten Svenonius (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 16)
10.84 MB 130 downloads

Häfte 3/1965

Häfte 3/1965

GEORG LANDBERG Gottfrid Carlsson - In memoriam
HANS GILLINGSTAM Vem var fader till Nils Lindormsson (Bååt) till Aneby?
ALICE QUENSEL Släkten Quensels första generation i Sverige. En 1600-talsbild från bergslagen, I
GUNNAR BRAMSTÅNG Kornetten Gustaf Gyllenkroks levnadsöde. Kring traditionen om bakgrunden till stiftandet av vårt första s. k. räddningsinstitut för vanartade barn
BIRGER STOLPE Marie Sophie Schwartz' börd. En victoriansk släktgåta
TORSTEN BURGMAN Johan August Schvan, UD-tjänsteman, kammarherre och liberal politiker
BERTIL BOËTHIUS Historiska omvärderingar. Föredrag i Historiska klubben i Stockholm vid dess femtiårsfest 27 okt. 1965 och i utvidgad form i Historiska föreningen i Uppsala 3 dec. 1965
4.71 MB 177 downloads

Häfte 4/1965

Häfte 4/1965

Recensioner
Rättelser
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Förkortningslista
Personregister
3.09 MB 129 downloads

Häfte 1-2/1966

Häfte 1-2/1966

Stadgar för Personhistoriska samfundet, antagna den 16 juni 1966
HANS GILLINGSTAM Svinhuvud och Svinakula
HANS GILLINGSTAM Arvskiftet efter Per Ingemundssons (Hamraätten) hustru Bengta Knutsdotter. Ett invecklat genealogiskt problem
CARL FÄGERSKIÖLD Vasanamnet och Carl Carlsson Gyllenhielm
GUSTAF BRYNNEL Var Olaus Petri Medelpadius skolmästare i Stockholm?
ALICE QUENSEL Släkten Quensels första generation i Sverige. En 1600-talsbild från bergslagen, II
FREDRIC BEDOIRE Tillägg till släkten Bedoires genealogi
J. WILHELM NORDENSON † Spökslottet
JAN ERIC ALMQUIST Rättelser och tillägg till uppslagsverket »Lagmän och häradshövdingar i Sverige» (1955)
5.61 MB 313 downloads

Häfte 3-4/1966

Häfte 3-4/1966

PONTUS MÖLLER Colquhoun—Cahun—Gahn—Canonhielm. En boskillnad
BERTIL BOËTHIUS Svinhuvud och Svinakula. Fortsatt diskussion
TORSTEN BURGMAN Johan August Schvans sista år. En fortsättning
GÖRAN WENDEL Brevsamlingar i enskild ägo
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Rättelse
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
Ledamotsförteckning
Förkortningslista
Personregister
10.40 MB 202 downloads

Häfte 1-2/1967

Häfte 1-2/1967

WILHELM ODELBERG Minnesord över Axel Hirsch
HANS GILLINGSTAM Konung Birgers dotter Agnes, en bortglömd svensk kungadotter
JAN ERIC ALMQUIST Ägarna till sätesgården Stora Djupsås i Västergötland under vasatiden
ERIK BOLLERUP Sven Bring (Lagerbring) före professorstiden
NILS AFZELIUS En prästanekdot berättad av P. G Ahnfelt och Edvard Fredrik von Saltza
ALICE QUENSEL Släkten Quensels andra generation i Sverige. 1600-talsbilder från familjen De la Gardies hov
OLLE FRANZÉN Lars Levi Læstadius' studentår
FREDRIC BEDOIRE Aspelin, en östermalmsfamilj kring sekelskiftet
Meddelande angående Personhistoriska samfundet
8.17 MB 175 downloads

Häfte 3/1967

Häfte 3/1967

GUNNAR BROBERG Magnus Orrelius, en frihetstida moralist och skribent
JOHAN FEUK Var Johan Olof Wallin antisemit? Till diskussionen om psalmen 88
CAROLA GOLDKUHL † Porträtt av en ung historieskrivare — C. T. Odhner
ELSA-BRITTA GRAGE Personhistoriska källor i dataåldern
Recension: Gorm den gamles ättlingar. Av HANS GILLINGSTAM
8.55 MB 177 downloads

Häfte 4/1967

Häfte 4/1967

Recensioner
Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
Personregister
3.96 MB 126 downloads

Häfte 1-3/1968-69

Häfte 1-3/1968-69

STEN LEWENHAUPT Vardagsliv på Rosendals slott år 1851
BJARNE BECKMAN Ingeborg Karlsdotters (Lejonbalk) äktenskap
HANS GILLINGSTAM Flodaprästen Paulus Magnis (Hjort av Vilsta) härstamning
KNUT KNUTSSON Herr Knud Olsen i Hellestad
ALICE QUENSEL Magnus Gabriel de la Gardie och hans sekreterare Wilhelm Johan Quensel
PETER-PAUL WREDE Auf den Spuren von Bellmans Vorfahren in Deutschland
FREDRIC BEDOIRE Mösspolitikern och manufakturisten Abraham Hedman och hans släkt
FOLKE HENSCHEN Erasmus Gabriel Henschen. En officer från Gustaf III:s dagar STIG ÖSTENSON Något om Carl Gustaf af Leopolds tyska fädernesläkt
LENNART LÖTHNER Gardin- och näsduksanekdoterna. Tillägg och reflexioner
GÖRAN WENDEL Nils Edéns minnen. Kommentar till en memoaredition
Tillägg och rättelser till Biskop Hans Brasks släktbok
Meddelanden angående Personhistoriska samfundets årsmöten 1968 och 1969
15.69 MB 221 downloads

Häfte 4/1968-69

Häfte 4/1968-69

STIG ÖSTENSON Småländskt låg- och halvfrälse
OTTO SCHULMAN Överste Otto Schulman och hans deltagande i 30-åriga kriget
GUNNAR JEDEUR-PALMGREN Christoffer Falkengreens födelseort
STIG ÖSTENSON Adliga ätten af Leopolds äldsta led— ett beriktigande
Efterlysning. Var finns Calendarium Gyllencreutz?
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
Personregister
9.95 MB 291 downloads

Häfte 1/1970

Häfte 1/1970

HANS GILLINGSTAM Holmger, Filip och Helena, efter uppslag av A. Filip Liljeholm (†)
ALICE QUENSEL Domaren Wilhelm Johan Quensel. Karolinska miljöbilder från rättens område
INA FRIEDLÆNDER Nils Reinhold Brocman. Till tvåhundraårsminnet av hans död
HENNING WIESLANDER Olof Rydeberg — en mångsysslare från 1800-talets förra hälft
7.18 MB 228 downloads

Häfte 2-3/1970

Häfte 2-3/1970

KARL GRILLO ANKARSWÄRD Det grillska vapenbrevet
MAGNUS COLLMAR Släktnamn i bakarv. Exempel från Strängnäs stift
LARS SJÖDIN Några handlingar från Sturetiden
HANS GILLINGSTAM Erasmus Gabriel Henschens uppteckningar om finska kriget 1788-90
STIG ÖSTENSON Gylta, Krabbe och Oxehufvud. En 1500-talsgenealogi skärskådad
GILS OLSSON NORDBERG Franz Berwald och musiken vid Karl XIII-stodens avtäckning 5 nov. 1821, ett 150-årsminne
GUNNAR JUNGMARKER "Heros Scriblerus". Lorenzo Hammarsköld karikerad och porträtterad
Rättelse
7.68 MB 291 downloads

Häfte 4/1970

Häfte 4/1970

BJARNE BECKMAN Holmger, Filip och Helena
INGEGERD HILDEBRAND Landshövding Karl Sigfrid Husberg
Recensioner
GUNILLA KARLSSON Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1970
Förkortningslista
Personregister
8.60 MB 189 downloads

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress