Ladda ner äldre häften, 1920-1949

Här kan du ladda ned äldre häften av Personhistorisk Tidskrift i PDF-format.

1920-1949

Häfte 1/1920

Häfte 1/1920

EBBE KOCK Till Benedictus Olai's släktförbindelser
GEORG FLEETWOOD Släkterna Fistulator och Matsen
C. V. BROMANDER Anna Maria Lenngrens litterära påbrå
ARVID BÆCKSTRÖM Carlbergsalbumet (1638-1732)
ALFR. BERGHEL Alfred Levertin †
Recensioner
Smärre meddelanden
Notiser
Frågor och svar
Rättelser
Insända böcker
7.44 MB 331 downloads

Häfte 2-3/1920

Häfte 2-3/1920

GOTTFRID CARLSSONB Till de medeltida Stureätternas genealogi
R. N-R Adliga ätten Ulffana n:r 153
NILS FORSSELL Gustaf III:s politiska debut
FRANS DE BRUN Stockholms borgmästare och rådmän i äldre tid, tillägg och rättelser till festskriften Stockholms rådhus och råd, 2
NILS ÖSTMAN »Ingrid Svenonis Olai»
T. HOLM Ett brev från Magnus Stenbock
EMIL HERLENIUS Ett porträttgalleri på en uthusvind
Recensioner
Genealogisk bibliografi
Smärre meddelanden
Svenska porträttarkivets verksamhet
Notiser
Frågor
Insända böcker
9.35 MB 246 downloads

Häfte 4/1920

Häfte 4/1920

Några Rosenhaneana
SUNE HILDEBRAND Tvenne brev från Emilie Flygare-Carlén
HANS TOLL »Regementets kalk»
† Axel Setterdahl och Gustaf Karlberg
EBBE KOCK En replik
Recensioner
Smärre meddelanden
Notiser
Insända böcker
Personregister
5.44 MB 181 downloads

Häfte 1/1921

Häfte 1/1921

H. OSTERMANN Svenske slægter i Gronland
SVEN PN. LAGERBERG Något om Sveaborgs skapare såsom konstnär ooh vitterlekare
OSMO DURCHMAN von Hohenhausen
GUST. LÖÖV Några randanmärkningar till »Strengnäs stifts herdaminne»
N. J. WELINDER Upprättelse åt mag. Johannes, Gustav I:s hovpredikant
EMIL HERLENIUS En mystifikation
T J P Erik Axelsson Leijonhufvud
Recensioner
Nyare genealogisk litteratur
Smärre meddelanden
Notiser
Frågor
Beriktigande
Insända böcker
8.50 MB 189 downloads

Häfte 2/1921

Häfte 2/1921

M. BOHNSTEDT Från Bendertiden. Casten Feifs brev till Arvid Horn 1710-12
H. FRÖDING Svenska Coldinuordens stiftare och hans levnadsöden
JOHAN WRETMAN Anteckningar om genealogiens närvarande studium i Tyskland samt om genealogiens vetenskapliga begrepp och verksamhetsområde
TOR CARPELAN Atle Wilskman †
Recensioner
Genealogisk bibliografi
Smärre meddelanden
Svenska porträttarkivets verksamhet
Notiser
Frågor
Rättelser
Insända böcker
8.55 MB 126 downloads

Häfte 3-4/1921

Häfte 3-4/1921

OLOF GRANBERG Rapha1 Trichet Du Fresne och Johan Leijoncrona
FRANS DE BRUN Identifiering av några medeltida kvinnonamn
H. V. D. Brev från J. G. Oxenstierna till Fredrik Sparre år 1789
H. FRÖDING Göteborgssläkter från 1600-talet. 2. von Egmont. Den genealogiska delen av ALVINA WIGERT
OSMO DURCHMAN Cremer. Adl. ätten n:r 713. En på Svenska och Finska Riddarhusen icke upptagen, i Finland fortlevande gren (Kræmer)
OLOF GRANBERG Thomas Cletcher
Recensioner
Smärre meddelanden
Frågor
Insända böcker
8.24 MB 164 downloads

Häfte 1-2/1922

Häfte 1-2/1922

OSCAR WIESELGREN Sune Hildebrand †
ADAM LEWENHAUPT Våra yngsta stadsvapen
K. A. KARLINDER Rosor eller Rutor
O. WALDE Några kalenderanteckningar av Erik Sparre
SVEN TUNBERG Riksrådet Erik Brahes chifferkalendarium, II
IVAR SIMONSSON Nicholas De Vallari
GUNHILD BERGH Augustin Ehrensvärd som konstnär
OLOF GRANBERG Jakob von Balthasar, alias Jacob Baltzar Knigge
GUNNAR CARLQVIST Prosten Mathias Floderus' teckning av Uppsalaprofessorerna 1809
OSCAR NYCANDER Släkten Riitterskjöld, dess ursprung och närmaste anförvanter
GOTTFRID CARLSSON Stockholms Helga Lekamensgilles handlingar: Gillesboken
Recensioner
Smärre meddelanden
Notiser
Frågor
Insända böcker
10.66 MB 174 downloads

Häfte 3-4/1922

Häfte 3-4/1922

OTTO MANNERFELT Släkten Ekeblad och dess samlingar på Stola
GUNHILD BERGH Några brev från Gustaf Johan Ehrensvärd till Carl August Ehrensvärd
A. R. CEDERBERG Några anteckningar om släkten Duncan
OSMO DURCHMAN Ätten von Delwig
PONTUS SJÖBECK Anklagelseskriften mot »Tityrus» (Thomas Ihre) för bröllopskvädet »Confect wid Manfolckz Bordet»
C. A. BROLÉN Ett brev från J. C. F. Hæffner
Smärre meddelanden
SIXTEN STRÖMBOM Svenska porträttarkivets verksamhet 1916-1922
Notiser
Tillägg
Frågor
Insända böcker
GUSTAF ELGENSTIERNA Personregister
10.94 MB 156 downloads

Häfte 1/1923

Häfte 1/1923

GUNNAR CARLQUIST Herman Campenhausens dagbok 1641-1653
K. W. HERDIN Den franske språkmästarens gravsten. Ett hundraårsminne
OSMO DURCHMAN En i Finland ännu fortlevande släkt med namnet Stålhandske
GOVERT INDEBETOU Carl Magnus Stenbock †
G. F. Richard Hjorth †
Smärre meddelanden
Notiser
6.24 MB 185 downloads

Häfte 2/1923

Häfte 2/1923

HANS FLEISCHER Folkunga-ætten
HELMER LAGERGREN Släkten Ekeblad till Stola. Ett försök till utredning av dess härstamning och ifrågasatta samhörighet med. dalagrenen
H. L. VON DARDEL Johan Fredrik von Nolckens brev till Fredrik Sparre åren 1773-1781
ERIK NAUMANN Brev från Jakob Berzelius till Gustaf Löwenhielm 1838-1839
B. W. Gustav III på stockholmspromenad
GEORGES WRANGELL Ätten Wrangels stamlinjer
VILHELM LJUNGFORS Torsten Uggla †
Smärre meddelanden
Svenska porträttarkivets verksamhet 1916-1922. En rättelse
7.49 MB 189 downloads

Häfte 3-4/1923

Häfte 3-4/1923

NILS FORSSELL Amedée de Clausade. Ett kapitel i de fransk-svenska förbindelsernas historia
CARL M. KJELLBERG Vasaättens härstamning från Kristiern från Öland och vasavapnets uppkomst
HELMER LAGERGREN Släkten Ekeblad till Stola. II
ALMA FALK Gustaf Adolf Reuterholms dagbok från åren 1775-1776
HEIKKI IMPIWAARA Några för Anrep obekanta medlemmar i Finland av ätten von Philp
GUSTAF ELGENSTJERNA Ätten Pantzerhjelms härstamning
Recensioner
Smärre meddelanden
G. E. Personregister
10.82 MB 185 downloads

Häfte 1-2/1924

Häfte 1-2/1924

KARL LÖFSTRÖM Kronprinsessan Louises härstamning från Gustav Vasa
J. A. NORDSTRÖM Rester av ett lägre frälse i Bohuslän i slutet av den danska och början av den svenska tiden
GUNNAR CARLQUIST Interiörer från Lunds universitet under 1700-talets första årtionden. Brev och handlingar
HENRY OLSSON Geijers Thorildsprocess och den romantiska opinionen
ANTON HOLMBERG Ernst Westerlunds släkt. Några anteckningar
Schröderheimiana. En anekdotsamling
Smärre meddelanden
Notiser
Insända böcker
8.34 MB 164 downloads

Häfte 3-4/1924

Häfte 3-4/1924

Ivar Simonsson † (m. porträtt)
CARL SPRINCHORN Johan Friedrich Osthoff. En gestalt och ett stycke svensk politik från frihetstidens första år
OTTO ADELBORG Några anteckningar om ätten Hästesko nr 257
H. L. VON DARDEL Ur friherre Wilhelm Leuhusens journal. Anteckningar rörande kriget med Ryssland 1788-1790
PAUL BOURNONVILLE August Palmes sceniska påbrå
AL. DE ROUBETZ Gustav III i Smólna-klostret
H. SÖDERSTEEN Den svensk-finska ätten Linders härstamning
H. SÖDERSTEEN Märta Örnflycht
C. A. FORSBERG Hampus Elof Mörner. En anekdotsamling upptecknad av krigsrådet C. D. Forsberg
Smärre meddelanden
Frågor
Insända böcker
G. E. Personregister
10.04 MB 159 downloads

Häfte 1-2/1925

Häfte 1-2/1925

H. FRÖDING Nils Collin. Moderlandets siste representant i >Nya Sverige»
SIXTEN HUMBLE Thomas Hjärne
NILS AHNLUND Julius Mankell i polska upproret 1863
WILLIMA KARLSON Carl Georg Brunius' anteckningar om Gomer Brunius
OTTO ADELBORG Julius Richart De la Chapelle
NILS AHNLUND En släkthistorisk mystifikation
SIXTEN HUMBLE Adelns ättartavlor i ny gestalt
Notiser
Fråga
9.51 MB 159 downloads

Häfte 3-4/1925

Häfte 3-4/1925

H. L. VON DARDEL Ur friherre Wilhelm Leuhusens journal. Anteckningar för åren 1791-1809
GOVERT INDEBETOU Eliassläkten från Viksta by
EFRAIM LUNDMARK Målarsläkten Lang. En tysk Stockholms-familj, som blev finländsk
BIRGER LINDÉN Carl Brunkman. En originell östgötapräst på 1700-talet
LARS DALGREN Georg Adlersparres sista år. Några anteckningar
WILLIAM KARLSON Ett föregivet Metta Rosenkrantz-porträtt
L. W:SON MUNTHE Axplockning ur en gammal stambok
Smärre meddelanden
Insända böcker
G. E. Personregister
11.64 MB 128 downloads

Häfte 1-2/1926

Häfte 1-2/1926

SIXTEN HUMBLE Ett halvsekelsjubileum
E. W. DAHLGREN Johan Mårtensson Aschaneus och Anders Björn. Två levnadsbilder från 1600-talet
SVEN GRAUERS Strödda politiska nyheter (1709-18) ur Erik Benzelius d. y:s brevväxling
ESTHER JACOBSON Bröderna Schechta
K. W. HERDIN Lohrmanska släktens genealogi
VILHELM MARSTRAND, København: Ætten Tersmedens oprindelse. Slægten tor Smede fra Stade og Flensborg
Notiser
Fråga
12.22 MB 155 downloads

Häfte 3-4/1926

Häfte 3-4/1926

O. WIESELGREN Klädräkningar och deltagarlistor för »Le ballet de la félicité», uppförd å Stockholms slott den 28 okt. 1654
H. SÖDERSTEEN Ätten von Horns ursprung
GERHARD HAFSTRÖM Prästerskapet i Tjusts kontrakt före 1630. Ett bidrag till Linköpings stifts herdaminne
AUGUST GYNTHER När och var föddes Sophie Hagman?
G. O. BERG Några anteckningar om släkten Leijel vid Älvkarleby bruk
O. WIESELGREN Ett brev från Per Hörberg till Sergel
Smärre meddelanden
Dödslista 1904-1922
Frågor
Insända böcker
G. E. Personregister
9.22 MB 156 downloads

Häfte 1-2/1927

Häfte 1-2/1927

NILS AHNLUND Från Olof Rudbecks ungdom
En svensk legationspastors brev till sin biskop. J. P. Wåhlin till W. Faxe. Med inledning och kommentar av JOHAN FEUK
GERHARD HAFSTRÖM Mamsell Arfvidsson. Nya data ur den ryktbara spåkvinnans liv
Notiser
9.89 MB 113 downloads

Häfte 3-4/1927

Häfte 3-4/1927

C. VILH. JACOBOWSKY Svenska studenter i Oxford ca 1620-1740
H. L. VON DARDEL En borgmästarefru i Linköping vid slutet av 1700-talet
BOO VON MALMBORG Släkten Malmborg
ARNE JÖRGENSEN Fältmarskalken Helmfelts familjeanteckningar
Smärre meddelanden
Insända böcker
G. E. Personregister
Bilaga (insänt)
9.07 MB 141 downloads

Häfte 1-2/1928

Häfte 1-2/1928

BENGT HILDEBRAND Lars Gathenhielm i historien och sägnen
SALOMON KRAFT Till dateringen av en Karl XII-miniatyr
GOVERT INDEBETOU Släkten Hasselhuhn
Ett bidrag till Lunds stifts herdaminne. ANDERS ROOS' anteckningar om ordinarie amiralitetspredikanter i Karlskrona från omkr. 1680 till omkr. 1770. Utgivna och kommenterade av JOHAN FEUK
Recensioner
Smärre meddelanden
Frågor
Insända böcker
Notiser
15.06 MB 141 downloads

Häfte 3-4/1928

Häfte 3-4/1928

GERHARD HAFSTRÖM Nils Dacke före Dackefejden
HEDVIG AF PETERSENS Om Torbern Bergmans och C. W. Scheeles franska förbindelser
ALBERT EISEN Några anteckningar om modellören och konstsnickaren Johan Jacob Eisenbletter och hans släkt (Eisenbletter och Eisen)
EINAR HEDIN Pietisten Petter Schaefer. En fånge på Gävle slott
STEN LEWENHAUPT Gustaf IV Adolfs olika gravplatser
Recensioner
Smärre meddelanden
Frågor
Insända böcker
G. E. Personregister
12.80 MB 149 downloads

Häfte 1-3/1929

Häfte 1-3/1929

H. L. VON DARDEL Brev under Pommerska kriget 1757-1762 från F. A. von Fersen till Carl Sparre
ERIK FAHLBECK Hans Järta och Fredrik Bogislaus von Schwerin. Några anteckningar kring en politisk paskill av Järta
HARALD J. HEYMAN Mårten Pedersson Blixencrons almanacksanteckningar i Uppsala universitetsbibliotek
H. SÖDERSTEEN Den polska »prinsessan» i Småland
HENRY OLSSON C. J. L. Almquists levnadsepilog. Med särskild hänsyn till hans ställning under 1840-talet
Recensioner: Härnösands stifts herdaminne. Av Nils Ahnlund. Svenska Riksarkivet 1837-1846. Av Bertil Boëthius
Smärre meddelanden
Frågor
Insända böcker
Notiser
16.46 MB 212 downloads

Häfte 4/1929

Häfte 4/1929

BENGT HILDEBRAND F. U. Wrangel in memoriam
GUSTAF JACOBSON Karolin och politisk äventyrare. Några drag ur generalmajoren Gustaf Wilhelm Coyets levnadshistoria
H. J. S. KLEBERG Släkten Leczinsky
BIRGER LINDÉN Ett brev om Erik och Gustaf Brahes öden i Polen
Recensioner
Smärre meddelanden
Insända böcker
Frågor
G. E. Personregister
9.73 MB 176 downloads

Häfte 1-2/1930

Häfte 1-2/1930

STEN ENGSTRÖM Ormungen och hans moder. Till tolkningen av en Birgittauppenbarelse
BENGT HILDEBRAND Några anteckningar om svensk medeltidsgenealogi
BENGT HILDEBRAND Medeltidsätten Bralstorp
FOLKE LINDBERG Kring Petrus Petrosa. Nya bidrag
GUNNAR HELLSTRÖM Rättelser och tillägg till Ärkestiftets och Strängnäs stifts herdaminnen hämtade ur Stockholms stads äldre tänkeböcker
GERHARD HAFSTRÖM Prästerskapets i Kinds och Ydre kontrakt. Ett bidrag till Linköpings stifts herdaminne
STEN LEWENHAUPT När prins Louis Napoleon reste som svensk greve
HOLGER AHLENIUS De otryckta källorna till Georg Brandes' Tegnérstudier
B. H-D Fredrik Grönwall in memoriam
Recensioner
Smärre meddelanden
Insända böcker
Frågor
Notiser
12.73 MB 221 downloads

Häfte 3-4/1930

Häfte 3-4/1930

NILS FORSSELL Brigadgeneralen Jean Sarrazin. Också en sagesman rörande Karl Johans franska tid
BIRGER LINDÉN Några meddelanden angående släkterna Cuyper och Cuypercrona
BO ENANDER Carl Henrik Anckarsvärd och »disciplinbrottet» 1813
EDVARD BECKMAN Fröken Bärfelts hemlighet
BENGT HILDEBRAND Forstenasläkten och Siöbladsnamnet
FRANS DE BRUN Magister Jacobus Gislonis, stamfader för den finska släkten Svanfelt
Recensioner
Insända böcker
Frågor
Notiser
E. SPR. Personregister
10.91 MB 162 downloads

Häfte 1-2/1931

Häfte 1-2/1931

H. SÖDERSTEEN † Bidrag till ätterna Björnrams genealogi
BERTIL WALDÉN Adliga gravar i Västra Vingåkers kyrka
ELIAS TISELIUS Adam Christian Raab och Hugo Raab. Frisinne och försvar 1834-1881
EFRAIM LUNDMARK Jost Schutze. En bild- och vapensnidare i Stockholm på 1600-talet
OSMO DURCHMAN Henrik Johannes Boström i memoriam
Recensioner och smärre meddelanden: Collijn, Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm, anm. av prof. Gottfrid Carlsson, Lund | A. R. Cederberg, Heinrich Fick, anm. av Aqut | N. Ahnlund, Kring Gustaf Adolf, anm. av B. H-d | B. Beckman, Dalupproret 1743, anm. av Torgny Höjer | C. v. Bonsdorff, G. M. Armfelt, anm. av lektorn, fil. dr A. Grade, Sthlm | L. M. Bäåth o. A. Munthe, K. Statskontoret, anm. av Aqut | nyare gravvårdslitt., anm. av B. H-d | A. Hansson, Ur romantikens sekretärer, anm. av S. Lhd | K. J. Hartman, Åländska kongressen, anm. av B. S-n | C. Laurin, Minnen 1888-1898, anm. av fil. dr V. Söderberg, Sthlm | L. W:son Munthe, K. Fortifikationens hist., anm. av F. W-t | nya monogr. om Intendenturkåren, anm. av F. W-t | A. Kugelberg, K. Första Livgrenadjärreg:tets hist., V, anm. av B. H-d | S. Sparre, K. Västmanlands reg:tes hist., sv, anm. av B. H-d | G. Wagnsson, Släkten Wagnsson, anm. av Aqut, | II. Schiller, En originell herre, anm. av fil. lic. B. Lundquister, Sthlm | G. Virdestam, Småländska gestalter, anm. av B. H-d | Herman Södersteen †, Frans de Brun † | kortare anm. och översikter av nyare tidskrifts-, årsboks- och hembygdslitt.
15.27 MB 151 downloads

Häfte 3-4/1931

Häfte 3-4/1931

BENGT HILDEBRAND Ärkebiskop Nathan Söderbloms härstamning
JAN ERIC ALMQUIST Om blodsskyldskap såsom äktenskapshinder enligt svensk rätt
TONI SCHMID Växjö stifts biskopar intill år 1287
STURE BOLIN Några anteckningar om Västerås biskopskrönika och biskopslängd
P. NORBERG Engelbrekts släkt. Nya bidrag
NILS AHNLUND Drottning Kristinas tronavsägelse. Några randanteckningar
HARALD J. HEYMAN Peder Månsson Blix och hans släkt
AUGUST GYNTHER August Blanches föräldrar
Insända böcker
Frågor
Notiser
Recensioner och smärre meddelanden: W. Holst, C. G. Tessin, anm. av författarinnan Sigrid Leijonhufvud | B. Wedberg, J. E. Palmsvärd, anm. av Aqut | K. 0. Bonnier, Bonniers, IV, anm. av fil. dr Ruben G:son Berg | A. E. Falck, Hantverkskrån och fabriksväsen i Nyköping, anm. av aktuarien, fil. lic. E. Vennberg | E. Hornborg, Finlands hävder, 2-3, anm. av B. H-d | S. Leijonhufvud, C. G. Tessin o. hans Åkerökrets, anm. av B. H-d | Carl Larsson, Jag, anm. av B. H-d | R. Lindstam, Abboter i Nydala kloster, o. dens., Series pastorum i Njudungen o. Finveden under medeltiden, anm. av Toni Schmid | H. Schiller, I kalesch genom Sverige, anm. av fil. lic. B. Lundquister | Karin Kock, Skånska privatbanken. anm. av B. H-d | H. Sollied, Blix'erne av Jemtland, o. annan Blix-litt., anm. av H. J. Heyman | Solna hembygdsfören:s årsskrift 1930-31, anm. av amanuensen fil. kand. G. Hellström | Sveriges kyrkor: Dalsland, anm. av B. H-d | Söderblom-litt., anm. av B. H-d | Vetenskapsakademiens biografier, anm. av B. H-d | Fören. Örebro läns museums festskrift 1931, anm. av B. H-d | kortare anm.
14.97 MB 241 downloads

Häfte 1-4/1932

Häfte 1-4/1932

H. K. H. Prinsessan Sibyllas av Sverige härstamning
BETH HENNINGS Carl Gustaf Tessins guvernörstid
VILHELM LJUNGFORS Släkten Hwasser
KJELL KUMLIEN Till frågan om »Engelbrektskrönikans» författare. M. en översikt av Johan Fredeberns hustrus släktförbindelser
JAN ERIC ALMQUIST Om Johan Olofsson Stiernhööks fädernehärstamning
AXEL WESTMAN Dawid Suendsön. Nya bidrag
STEN BONNESEN »Victoria Stenbock». En namnfråga
Recensioner och smärre meddelanden
21.54 MB 140 downloads

Häfte 1-4/1933

Häfte 1-4/1933

WILHELM THAM Kring Elisabeth Vasa och hennes dotter
FOLKE WERNSTEDT Släkten Burman frän Osseby-Garn
JAN LIEDGREN Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll som källa till Den introducerade svenska adelns ättartavlor
GOVERT INDEBETOU Abraham Abrahamsson Hülphers' porträtt
BETH HENNINGS Ett brev från grevinnan de Boufflers till Nils von Rosenstein
CARL-FREDRIK PALMSTIERNA Nils Fredrik Palmstierna. En politisk karaktärsbild från Oscar I:s dagar
BENGT HILDEBRAND Till släkten Kierkegaards historia. Några anteckningar om dess svenska förbindelser. M. en översikt jämväl av Hans Jacob Beckmans (1735-1805) från Göteborg släkt
Recensioner och smärre meddelanden
Insända böcker. Frågor och notiser.
W. H. Personregister
22.63 MB 154 downloads

Häfte 1-4/1934

Häfte 1-4/1934

BENGT HILDEBRAND Esbjörn Blåpanna och hans arvingar. Medeltidsstudier kring handlingar i Ribbingska huvudmannaarkivet
ARNOLD SANDBERG Riksrådet Sten Axelsson Banérs dagbok 1584
RAGNAR LILJEDAHL Sveriges första kvinnliga diplomat. Agenten Johan Möllers maka Catharina Stopia
EINAR BAGER Borgerliga sigill. En axplockning från handlingar i Malmö stadsarkiv
AUGUST GYNTHER Författaren till anteckningarna om Stockholms Storskola och Uppsala Universitet i Personhistorisk Tidskrift 1915
CARL BJÖRKBOM Svenska porträttsamlingar
Meddelanden och recensioner
Insända böcker
Frågor
Notiser
E. J. Personregister (utom till Blåpannastudien, som har särskilda register)
26.29 MB 829 downloads

Häfte 1-4/1935

Häfte 1-4/1935

GUNNAR HELLSTRÖM Bidrag till Petrus Michaelis Fechts biografi
LUDVIG HAMMARSKJÖLD Artilleriöverstarna von Siegroth
ERIK V. FALK Daniel Tilas och Fredrik Gyllenborg
HOLGER ROSMAN Jacob Gråberg af Hemsö. En konturteckning
CARL MALMSTRÖM Släkten Améen (Ameen)
Recensioner
Insända böcker, Frågor och Notiser
E. J. Personregister
19.05 MB 114 downloads

Häfte 1-4/1936

Häfte 1-4/1936

WILHELM THAM Riksrådet Henrik Carlsson Horn. Anteckningar kring en stambok
F. H. MORSSING Närkes präster under den äldre Vasatiden
INGEL WADÉN Skriftväxlingen mellan Carl IX och Christian IV efter Kalmar slotts fall 1611
GUNNAR BOLIN Till Messeniernas släkthistoria
DANIEL ALMQVIST Israel Nesselius. En karolinsk mångfrestare och föregångsman
OLOF JÄGERSKIÖLD Erik Wrangel och den preussiska utrikesledningen 1758-1760
SVEN ULRIC PALME Fredrik Axel von Fersens memoarer. Ett meddelande rörande deras tillkomsttid
och tillkomstsätt
FOLKE WERNSTEDT Släkten Kulberg
OTTO CRONEBORG Banérgravarna i Danderyds kyrka
BENGT HILDEBRAND Gråbergiana. En florentinsk axplockning
Recensioner
Insända böcker, Frågor och Notiser
E. J. Personregister
26.05 MB 150 downloads

Häfte 1-4/1937

Häfte 1-4/1937

ELI F. HECKSCHER Peter Westman. En vidlyftig Stockholmsköpman under frihetstiden
F. H. MORSSING Närkes präster under den äldre Vasatiden. II
INGEL WADÉN Henrik von Falkenbergs anteckningar om danskarnas belägring av Kalmar 1611
TORVALD T:SON HÖJER Carl Johan och Mme Récamier. Några otryckta brev i det Bernadotteska Familjearkivet
TORVALD T:SON HÖJER Ett brev från August Wilhelm von Schlegel till Carl Johan 1814
CARL-GUSTAF THOMASSON »Kungamakaren» Mörner och Pierre Lapie. En biografisk studie
GUNNAR BOLIN Till Messeniernas släkthistoria. Ett tillägg
GÖRAN AXEL-NILSSON Silverskattefyndet och ätten Lohe. Ett meddelande
FOLKE WERNSTEDT Om främmande adels naturalisation och introduktion på svenska Riddarhuset under
storhetstiden. Med efterskrift av JAN LIEDGREN
VILHELM LJUNGFORS Släkten Tors(s)low
BENGT HILDEBRAND Holger Rosman in memoriam
BENGT HILDEBRAND Sigrid Leijonhufvud in memoriam
Recensioner
Insända böcker, Frågor och Meddelanden, Notiser
B. N. P. Personregister
25.78 MB 210 downloads

Häfte 1-4/1938

Häfte 1-4/1938

SVEN ULRIC PALME En politisk giftermålshandel. Prinsessan Anna Vasa och markgreven Johan Georg av Brandenburg
RUDOLF BERGSTRÖM Sten Sture den yngres banesår
SVEN ULRIC PALME Erik Sparre och Arild Huitfeldt 1598
HARRY HERMERÉN Bidrag till Uppsala ärkestifts herdaminne
KRISTER GIEROW Till ätten Lindschölds genealogi
ESKIL KÄLLQUIST Anders Berch den äldre och »Posten»
GUSTAF UTTERSTRÖM Till Pehr Gustaf Flodings biografi
HARALD ELOVSON Bengt Lidners utlandspass 1780
FOLKE WERNSTEDT Släkten Graffman
SALOMON KRAFT Var Erik Axelsson (Tott) Gotlands hövitsman vid mitten av 1460-talet?
GUNNAR HELLSTRÖM Till Olaus Bromans familjekrönika
MATS ÅMARK Jacob Fredrik Neikter. Hans förfäder och ättlingar
BENGT HILDEBRAND Till släkten Triewalds historia
BENGT HILDEBRAND Vilhelm Ljungfors in memoriam
Recensioner
Insända böcker
Frågor
Notiser
E. J. Personregister
20.19 MB 185 downloads

Häfte 1-4 /1939-40

Häfte 1-4 /1939-40

JAN ERIC ALMQUIST Rättstvisten om Skeboholm 1614-16. Bidrag till släkterna Måneskölds och Totts historia
HARRY HERMERÉN Nya bidrag till Uppsala ärkestifts herdaminne
WILHELM CARLGREN Godsägaren Robert Dickson på Fimmersta. En vän till Peter Wieselgren och S. A. Hedlund
ADAM LEWENHAUPT Ett kungabesök på Finspång 1824
GOVERT INDEBETOU En svensk Greifswaldsprofessor, Gustaf Salomon Tillberg
JOH. AX. ALMQUIST »Apotekaren Simon Walden»
ÅKE KROMNOW En kronans storarrendator, Andry Dress, och hans släkt. Med en släkttavla
HELGE ALMQUIST Fredric Pfeiff, vargeringsfrågan och sockenmötet i Bettna den 16 februari 1790
OSMO DURCHMAN Församlingarnas i Finland kyrkoböcker
BENGT HILDEBRAND Biografisk historiografi och Svenskt Biografiskt Lexikon. Några huvudlinjer av utvecklingen
HARALD PETERSSON och NILS HIERTSTEDT Släkten von Schmaltz' ursprung
IVAR WALLENIUS Släkten Phragmén (Phragmenius)
Recensioner och meddelanden
Insända böcker
Frågor
Notiser
ELSA JACOBSSON Personregister
Rättelser
30.59 MB 211 downloads

Häfte 1-3/1941-42

Häfte 1-3/1941-42

ELSA NORDSTRÖM Eka-ätten, Gustaf Vasas mödernesläkt
K. G. GRANDINSON Ragnhild Nilsdotter till Böle och medeltidsätten Guse
JAN ERIC ALMQUIST Den ointroducerade adliga ätten Torskenstierna
MAGNUS VON PLATEN Peter Frisch, Runius vän
HELGE ALMQUIST Om Carl Pipers Dagbok och dess personregister, med några andra namnkritiska bidrag
ANNE-MARIE BRÖTJE Samuel Worster. En frihetstida Stockholmsköpman
K. J. GEZELIUS Släkten Boëthius. Göteborgsgrenen
DANIEL ALMQVIST De gustavianska papperens öppnande. Ett hundraårsminne
TORVALD T:SON HÖJER Bernadotte och Moreau år 1800. Ett fynd i Bernadotteska Familjearkivet
Fråga
13.94 MB 285 downloads

Häfte 4/1941-42

Häfte 4/1941-42

BENGT HILDEBRAND Om personregister
Tillägg till ELSA NORDSTRÖM, Ska-ätten
Meddelande och notiser
ELSA NORDSTRÖM Personregister
3.28 MB 164 downloads

Häfte 1-3/1943

Häfte 1-3/1943

BENGT HILDEBRAND Joh. Ax. Almquist, Personhistoriska Samfundets ordförande 1919-1943, Samfundets hedersledamot 1943
BENGT HILDEBRAND Govert Indebetou, Personhistoriska Samfundets skattmästare 1920-1943, Samfundets hedersledamot 1943
ERIK GRANSTEDT Carl Carlsson Gyllenhielm och Vasa-huset
STEN LANDAHL Johan Gabriel Werwing. Bidrag till en svensk 1700-talsdiplomats biografi
O. WALDE Släktanteckningar ur en gammal stambok
GUNNAR CARLQUIST Lunds stifts herdaminne. Historik och program
JAN ERIK ALMQUIST Mannen som offentligt förklarade sig hellre vilja mista huvudet än bliva assessor i Svea hovrätt
HARALD FLEETWOOD Kronorna i svenska riksvapnet
STEN CARLSSON Journalen över Gustav IV Adolfs fängelsetid IVAN SVALENIUS Sekreteraren Olof Claesson († 1595) och hans »handlingar»
BENGT HILDEBRAND Gustaf Stridsberg, f. den 5 juli 1877, t den 3 november 1943
Notiser
Fråga
Personhistoriska Samfundets stadgar, antagna den 26 mars 1943
12.50 MB 150 downloads

Häfte 4/1943

Häfte 4/1943

BENGT HILDEBRAND Sveriges äldsta personhistoria. Några anteckningar om vikingatids- och medeltidsgenealogi
RENAUD PRZEZDZIECKI Ätten Gyllenstierna i Polen. Med inledning av BENGT HILDEBRAND
Fråga
ELSA NORDSTRÖM Personregister
4.35 MB 196 downloads

Häfte 1-3/1944-45

Häfte 1-3/1944-45

BENGT HILDEBRAND Helge Almquist in memoriam
UNO WILLERS Översikt av Helge Almquists tryckta skrifter
HARALD PETERSSON och NILS HIERTSTEDT Abel Petri Schmaltzius, Axel Oxenstiernas förste lärare och Karl IX:s hovpredikant
HANS SALLANDER Några anteckningar om Anders Anton von Stiernmans biografiska och genealogiska arbeten
GUNNAR EKSTRÖM Peder Svenssons i Vibberboda släkt och Johan Stiernhöök.
FOLKE WERNSTEDT Adliga ätten »Bärfelts» nr 196 tidigare led. Ett bidrag till riddarhusstamtavlornas historia
HILDING PLEIJEL Något om Abraham Rundbäcks härstamning. Tillika ett bidrag till belysning av svenskt kyrkoboksmaterial
ARNE HOLMBERG Bröderna Bergius' självbiografiska anteckningar. Med inledning och förklarande anmärkningar
HANS JÄGERSTAD Marsken Torgils Knutssons äktenskapsförbindelser
L. SJÖDIN Måns i Kvarnbo och Strånge i Ströja
BENGT HILDEBRAND Adam Lewenhaupt in memoriam. Med en bibliografi
10.84 MB 173 downloads

Häfte 4/1944-45

Häfte 4/1944-45

Recensioner och meddelanden
Personregister
5.58 MB 131 downloads

Häfte 1/1946

Häfte 1/1946

NILS AHNLUND Två oäkta medeltidsbrev från Jämtland. Personmaterialet som prövningsgrund
HARALD FLEETWOOD Trollarnes silverkar. En heraldisk kommentar
L. M. BÅÅTH Släkten Tersmedens ursprung
UNO WILLERS Greve Gustaf Gustafssons af Vasaborg mor och dråpet på Peder Galle
OLOF VON FEILITZEN Carl Fredrik Nordenskjölds teckning av berömda svenskar 1784. Ett kapitel ur den svenska utlandspropagandans historia
BENGT HILDEBRAND Professor Seved Ribbing. Till hundraårsminnet
ÅKE KROMNOW Georg Silferström och Carl Ulrik Leijonmark och deras samlingar i Kammarkollegiet
NILS AHNLUND Birger Wedberg in memoriam
UNO WILLERS Birger Wedbergs tryckta skrifter. Bibliografisk översikt
Meddelanden
Fråga
6.99 MB 190 downloads

Häfte 2-3/1946

Häfte 2-3/1946

JAN ERIC ALMQUIST Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län (Skrifter utg. av Personhistoriska Samfundet 11)
11.80 MB 135 downloads

Häfte 4/1946

Häfte 4/1946

STURE PETRÉN, J.- E. ALMQUIST Kring häradsdomaren. En diskussion
STEN CARLSSON Beriktigande
Recensioner och meddelanden
Personregister
3.34 MB 147 downloads

Häfte 1-2/1947

Häfte 1-2/1947

HANS GILLINGSTAM Medeltidsätten Slaweka. Med släkttavlor
C. V. BROMANDER En bortglömd gren av den adliga ätten Uggla nr 100
PAUL SJÖGREN Släktforskningsromantik
TORGNY HÖJER Johan Henrik Kellgren och familjen Falck
6.34 MB 229 downloads

Häfte 3-4/1947

Häfte 3-4/1947

OSMO DURCHMAN Kopieringen av ministerialböckema i Finland.
Recensioner och meddelanden
Person- och ortregister till Hans Gillingstam, Medeltidsätten Slaweka
Personregister
5.77 MB 126 downloads

Häfte 1/1948

Häfte 1/1948

STURE M. WALLER Bidrag till fältmarskalken greve Fabian Wredes biografi
INGEL WADÉN Johan Widekindis släkt och härstamning
TORGNY HÖJER »Landshövdingen, friherre J. af Nordins hovkrönika». Dess författare och dess utgivare
BENGT HILDEBRAND Gustaf Johan Ehrensvärds dagboksanteckningar. En källkritisk kommentar
BENGT HILDEBRAND Förväxlings- och identifieringsproblem. 1. Sven Månsson Rospigg, adlad Eketrä, och Sven Månsson (Somme) till Västerby
UNO WILLERS En källskrift om Geijers sista tysklandsresa
7.04 MB 172 downloads

Häfte 2/1948

Häfte 2/1948

GOVERT INDEBETOU Gustaf Elgenstierna in memoriam
Recensioner
Notiser
EDVARD DU RIETZ Personregister
3.39 MB 99 downloads

Häfte 1/1949

Häfte 1/1949

PAUL SJÖGREN Handlingar ur släkten Posses arkiv
ANDRES GRAPE Något om Anders Gabriel Duhre och en honom ägnad latinsk dikt
JAN LIEDGREN Ätten Lind af Hageby före introduktionen 1634 och dess släktskap med ätten Appelbom
C. G. U. SCHEFFER Ett förslag till instruktion för riksheraldikern från Gustaf III:s tid
STEN CARLSSON Kodicillen till Gustaf III: s testamente
6.53 MB 258 downloads

Häfte 2-3/1949

Häfte 2-3/1949

DANIEL ALMQVIST Den åldrade J. O. Wallin
OLOF VON FEILITZEN Carl XV och Jefferson Davis. En episod från 1864
BERTIL BROOMÉ Ett bidrag till kännedomen om Volmar Farensbachs papper
CHRISTIAN CALLMER Magnus Gustaf Björnståhl
4.53 MB 112 downloads

Häfte 4/1949

Häfte 4/1949

UNO WILLERS Elin Wägner om Fredrika Bremer
U. W. Ett Heidenstam-porträtt
Recensioner
Föreningsnotis
EDVARD DU RIETZ Personregister
4.63 MB 155 downloads

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress