Om samfundet

Om samfundet

Personhistoriska samfundet fick sitt nuvarande namn 1905. Det var då främst frågan om ett namnbyte. Samfundets föregångare var Svenska autografsällskapet, som grundats redan 1876. Genom namnbytet ville man markera att personhistoria blivit sällskapets huvuduppgift och att det hade vetenskapliga ambitioner med sitt arbete. Det gamla namnet ledde, som en av motionärerna till årsmötet skrev, snarare tanken till ”kuriositetsintresset och samlarniten”. Namnbytet hade föregåtts av en ändring av namn på sällskapets tidskrift, som fr o m 1898 hette Personhistorisk Tidskrift.

PHTOldLogoPersonhistoriska samfundet skulle enligt den stadga som antogs ha till ändamål ”att väcka och underhålla intresset för svensk personhistoria, genealogi, heraldik, porträtt- och autografkunskap samt undan glömska eller förstöring bevara föremål, uppgifter, teckningar m m som därmed äger samband”. De flesta av dessa områden har efterhand fallit bort eller övertagits av andra föreningar, medan samfundet alltmer inriktat sig på personhistoria och biografi. Detta fick sitt slutliga genomslag i den senast antagna stadgan från 2002 som inleds med orden: ”Samfundet är en vetenskaplig förening som har till ändamål att väcka och underhålla intresset för personhistorisk och biografisk forskning.”

Samfundets huvuduppgift är och har alltid varit att utge Personhistorisk Tidskrift. Detta är en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som finns på de flesta större bibliotek. Samfundet har under sin långa historia överlevt många skiftande ekonomiska konjunkturer och vetenskapliga trender. Tack vare stöd från stiftelser och institutioner som Vetenskapsrådet, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Svenska Akademien, Torsten Söderbergs stiftelse, Åke Wibergs stiftelse, Magnus Bergvalls stiftelse m fl samt en enskild donation (Klas de Vylders fond) har utgivningen kunnat tryggas. Antalet enskilda medlemmar i samfundet är omkring 250. Intresset för personhistoria har emellertid vuxit påtagligt de senaste åren och samfundet hoppas att detta leder till en större anslutning. Tidskriftens förnyade layout och innehåll bidrar till att locka en bredare läsekrets. Den vetenskapliga karaktären fortsätter dock att vara tidskriftens främsta signum.

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress