Publikationer till salu

Publikationer till salu.

Personhistorisk tidskrift

Äldre häften av Personhistorisk Tidskrift finns tillgängliga digitalt och många kan även beställas i tryckt form.

Per häfte fr.o.m. 2014 – 100 kr
Årgång fr.o.m. 2014 – 200 kr

Per häfte t.o.m. 2013 – 50 kr
Årgång t.o.m. 2013 – 100 kr

Övriga publikationer

Därutöver finns ett antal äldre publikationer från Personhistoriska Sällskapet och dess föregångare Svenska Autografsällskapet tillgängliga att beställa:

S:t Nikolai kyrkas i Stockholm vigselbok I. 1609-1650. Utg. av F.U. Wrangel (1894) Pris: 50 kr

S:t Nikolai kyrkas i Stockholm vigselbok II. 1651-1700. Utg. av F.U. Wrangel (1897) Pris: 50 kr

En adlig och furstlig hofpredikant under 1600-talets senare hälft. Utdrag af hofpredikanten och kyrkoherden i Ludgu och Spelviks socknar i Södermanland Petrus Gustavi Öjers dagboksanteckningar från 1673-1691. Utgifna av Karl af Schmidt (1897) Pris: 40 kr

Klosterfolket i Vadstena. Personhistoriska anteckningar av Carl Silfverstolpe. Förra häftet (1898) Pris: 50 kr

1899 års dödslista för Sverige, på uppdrag av Personhistorisk tidskrifts redaktion utarbetad av K K:son Leijonhufvud (1900) Pris: 50 kr

1900 års dödslista för Sverige, på uppdrag av Personhistorisk tidskrifts redaktion utarbetad av K K:son Leijonhufvud (1901) Pris: 50 kr

1901 års dödslista för Sverige, på uppdrag av Personhistorisk tidskrifts redaktion utarbetad av K K:son Leijonhufvud (1902) Pris: 50 kr

Den gottländska Taksteinarsägnen av L. Fr. Leffler (1905) Pris: 40 kr

Svensk genealogisk litteratur förtecknad af Joh. Ax. Almquist. (1905) Pris: 40 kr

Register till Personhistoriska Samfundets porträttförteckningar årg. I-III (1910) Pris: 40 kr

Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800, av Dr Karl Enghoff (1910) Pris: 40 kr

Svenska Riksdagens borgarstånd 1719-1866. Personhistoriska anteckningar av Viktor Millqvist (1912) Pris: 40 kr

Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget, av V. Hamilton, C.H. Kreüger och E. Leijonhufvud (1916) Pris: 50 kr

Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till fot under stora nordiska kriget, av E. Leijonhufvud (1918) Pris: 50 kr

Margareta Brahes svenska familjeporträtt i Hessen. Beskrivna av Georg W. Fleetwood (1926) Pris: 40 kr

Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län av Jan Eric Almquist (1946) Pris: 50 kr

En biskoplig brevväxling. Vilhelm Faxe – Carl Fredrik af Wingård 1818–1850 utg. av Johan Feuk (1962) Pris: 40 kr

Svenska studenter i Wittenberg av Christan Callmer (1976) Pris: 50 kr

Reinholdt Johan von Lingens självbiografiska anteckningar utg. Av Göran Nilzén (1983) Pris: 40 kr

Svenska studenter i Rostock 1419–1828 av Christian Callmer (1988) Pris: 50 kr

Register 1946-92 Pris: 40 kr

Kontakta sällskapets skattmästare för ytterligare uppgifter om pris- och distributionskostnader och andra beställningsfrågor:

Personhistoriska samfundet
c/o c/o Morgan Svedlund
Hermanstorpsvägen 17
136 48 Handen

e-post: pht@personhistoriskasamfundet.se

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress