Information till skribenter

Information till skribenter.

 

Personhistorisk tidskrift välkomnar personhistoriskt relevanta artiklar av god vetenskaplig kvalitet. PHT publicerar i huvudsak material med historisk eller biografisk inriktning. I fråga om texter av renodlat släkthistorisk eller genealogisk karaktär hänvisas till publikationer med särskild täckning av just dessa forskningsområden. Tidskriften tillämpar peer review.

Manus levereras som redigerbara digitala filer till red@personhistoriskasamfundet.se. Referenser skrivs i form av slutnoter. Omfånget brukar vara 30.000–55.000 tecken inklusive blanksteg och referenser. Dela gärna in texten med hjälp av underrubriker, som dock av layoutskäl inte får överstiga 32 tecken inklusive blanksteg. Bifoga dessutom några rader till vår spalt ”Medarbetare i detta nummer” samt gärna lämpliga bildfiler (jpeg eller tiff) eller förslag till illustrationer.

Honorar för medverkan i PHT utbetalas inte, däremot erhåller författare till artiklar kostnadsfritt tre exemplar av det nummer där deras bidrag publiceras.

Personhistorisk tidskrift publicerar även recensioner av nyutkommen litteratur (biografier, memoarer och andra publikationer av historiskt/biografiskt intresse). Recensionernas omfång är i allmänhet 6.000–9.000 tecken inklusive blanksteg. Om du är intresserad av att recensera är du välkommen att kontakta redaktören på red@personhistoriskasamfundet.se. Recensenter erhåller ett exemplar av det nummer där anmälan publiceras.

 

 

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress