Ladda ner äldre häften, 1999-

Här kan du ladda ned äldre häften av Personhistorisk Tidskrift i PDF-format.

1999-

Nr 1/1999

Nr 1/1999

KJELL LEKEBY Om drottning Kristinas storhetsvansinne. Hennes förklaring till fyra medaljer av M. Soldani Benzi
GÖRAN HEDIN En sons minnen av S. G. Hedin — hämatokritens konstruktör
ULF TORELL Claes Håkanson, smålänning, lundensare, Parissvensk, läkare
BENGT RUR Arvid Berghman, heraldikern
HANS GILLINGSTAM Erik Pukes underbefälhavare Johan Folkesson
Recensioner
4.09 MB 317 downloads

Nr 2/1999

Nr 2/1999

ANDERS EKSTRÖM Om kretsbiografins möjligheter
KJELL LEKEBY Drottning Kristinas förutsägelser
ROLF LUNDH David Edström
ULF HAMILTON Mentaliteter i kamp — Kejne och "Apelsinsaken"
BIRGITTA HOLM Personhistoria och litteratur
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Personregister
4.76 MB 209 downloads

Nr 1/2000

Nr 1/2000

ARVID LAGERCRANTZ "From court to court" — intervju med Gunnar Lagergren
LARS-ERIK HANSEN Personval i Karlskrona 1896
GÖRAN LINDGREN Grosshandlare Liljevalch och traktaten med Kina
Recensioner
3.85 MB 121 downloads

Nr 2/2000

Nr 2/2000

BERT EDSTRÖM Herman Trotzig — en svensk i 1800-talets Japan
MAGNUS RODELL Gustaf Vilhelm Gumælius — liberal och reformator
KATARINA LARSSON Funktionalismen som kvinnostrategi — exemplet Margit Palmaer
KNUT PERSSON Elsa Larcén — en svensk sångarvalkyria i Tredje riket
Recensioner
Personregister
Meddelande
4.22 MB 162 downloads

Nr 1/2001

Nr 1/2001

HANS ÖSTMAN Några axplock ur Carl Christoffer Gjörwells korrespondens
CURT HAUFFMAN Johan Crom — hattmakarålderman i Stockholm 1751-1754
HENRIK HÖJER "Den politiska räknekonstens skråmästare" — Per Adolf Granberg
KERSTE ELLSTRÖM En ovanlig akademikerfamilj under tidigt 1900-tal
GULLI EKHOLM Johan Ernst Rietz — en lundensisk språkforskare
Recensioner
4.14 MB 139 downloads

Nr 2/2001

Nr 2/2001

STEFANO FOGELBERG ROTA "Io sono il Tempo alato". En lyrisk dikt av drottning Kristina?
LARS NORD Biografiernas statsmän — några orättvisa betraktelser
BIRGIT ANTONSSON En bokutgivning med förhinder och skandalösa följder: Kring publiceringen av Erik G. Norlings Mänskligt
S. GUNNAR EDLUND Are Waerland och hans bakgrund
GUNNEL FURULAND Malla Silfverstolpes läsning 1830-1860: Från Bibeln till romanbiblioteken
Recensioner
Personregister
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte
5.36 MB 134 downloads

Nr 1/2002

Nr 1/2002

H. ARNOLD BARTON Peter August Gödecke, den svenska folkhögskolan och Norge
GUNNAR SÄBY O.E. Lindberg och sanningen
ALLAN RANIUS Carl Magnus Stenbock
REIDAR NORDENBERG Göran Tunström — på ögonhöjd med alla
BENGT NORDLUND En kvinna och hennes kobra
Recensioner
5.12 MB 117 downloads

Nr 2/2002

Nr 2/2002

BIRGER STOLPE Gustaf Magnus Schwartz
MICHAEL WIRTH Alfred Jensen
RUNE BOKHOLM Förlag och debatt: Om Jenny Bergqvist Hansson
TOM PETERSSON August Kullberg
Recensioner
Personregister
5.00 MB 103 downloads

Nr 1/2003

Nr 1/2003

JOHAN NORDSTRÖM/JÖRGEN BEYER Den svenske fältprofeten: En bortglömd gestalt från 30-åriga krigets dagar
JAKOB CHRISTENSSON Lärdom och lätthet — ett porträtt av Sten Lindroth
BO LUNDSTRÖM På klassisk mark: Michael Gustaf Anckarsvärds resa till Italien 1819-1822
ULLA VON VEGESACK Pomologen och opinionsbildaren Olof Eneroth
WILHELM ODELBERG Upplösningen av den svenska beskickningen i Tyskland 1945
Recensioner
5.61 MB 139 downloads

Nr 2/2003

Nr 2/2003

BÖRJE HARNESK "Timrås gud". En lagläsares auktoritetsproblem i 1600-talets Norrland
DAVID DUNÉR Världsmaskinen och oändligheten. Emanuel Swedenborg vid det ovetbaras gräns
LARS THOMASSON Nils Thomasson (1880-1975). Fotograf, renägare, samiskt språkrör
INGRID HEYMAN/EVA TROTZIG Agda och Gerda Meyerson 1866-1929
Recensioner
Personregister
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 2003
5.90 MB 67 downloads

Nr 1/2004

Nr 1/2004

BOEL ENGLUND Att förstå ett liv som levdes för länge sedan
MAGNUS LUNDBERG Gustaf Knös och resan till kontinenten
GUNLÖG KOLBE Marie Sophie Schwartz, August Strindberg och det moderna genombrottet
H. ARNOLD BARTON I slott och koja: William Widgery Thomas Jr. och Sverige
JAN O. BERG R. E Berg — industrialist, arbetsgivarideolog, söndagsskollärare
THERESE NORDLUND Axel Ax:son Johnson som opinionsbildare i politik och tidningspress
ERIK WÅNGMAR Eije Mossberg och Gunnar Hedlund — två utpräglade pragmatiker med stora likheter och stora skillnader
ERIK NYDAHL Karl-Erik Kejnes "ryktesförmedling"
Recensioner
5.30 MB 138 downloads

Nr 2/2004

Nr 2/2004

BJÖRN ASKER Personhistoria som tidsspegel
ÅKE NISBETH Målaren Amund, borgmästare i Skänninge
GÖRAN NILZÉN Immanuel Nobel — mångsysslare med ett växlingsrikt liv
LARS ERICSON "…återkallar ifrån glömskan … öfverstar och befalspersoner som ... gjordt tjenst"
TORBJÖRN GUSTAFSSON CHORELL Historiska samband i Jonas Hallenbergs Svea rikes historia
GUNNAR ÅSELIUS Säkerhetspolitisk personhistoria
Recensioner
Personregister
5.11 MB 149 downloads

Nr 1/2005

Nr 1/2005

WERNER PURSCHE "Annotationes actorum gelseniarum"
ANDERS BREITHOLTZ Överste Carl Breitholtz — en tapper karolin
BO G. HALL Superpatrioten som blev fredsfurste
ANNA LARSSON Rektorn, bildningen och tron
GUNNEL FURULAND Carl Rosander — boktryckaren och folkupplysaren
Recensioner
5.39 MB 111 downloads

Nr 2/2005

Nr 2/2005

ULF HAMILTON Varför kom Nordiska museet till?
ERIK WÅNGMAR Svenska statsråd 1945-2003
BJÖRN SCHUMACHER C.W. Schumacher — Dansken som grundade ett bageriföretag i Stockholm 1864
LARS GAHRN John Halls uppgörelse med konkursförvaltarna — en mytomspunnen historia
ÅKE LILLIESTAM August Bournonville — en kristen koreograf
Recensioner
Personhistoriska nyheter
Personregister
4.91 MB 94 downloads

Nr 1/2006

Nr 1/2006

H ARNOLD BARTON Kring en märklig transatlantisk brevväxling. Carl Friman och hans söner 1838-1862
ANDERS IVARSSON WESTERBERG Tre bilder av Olof Palme — Journalistens, politikervännens och forskarens
KARIN MONIÉ Euphrosyne Hagberg — bildad dotter ur prästeståndet
ALEXANDER JONSSON Magnus Stenbock: Fältherre med hemlängtan
GUNLÖG KOLBE Qvinnan såsom näringsidkare
OLOF RUIN Att teckna porträtt. Exempel från det egna skrivandet
Recensioner
Personhistoriska nyheter
4.95 MB 110 downloads

Nr 2/2006

Nr 2/2006

EVERT VEDUNG Textkritiska problemlösningar i "Unionsupplösningens riksdagar"
ROLF HUGOSSON Ramstedt — statsmannen bakom unionskrisens lösning 1905
JAMES M KAPLAN Richard Bernström and the successful Swedish Pavilion at the Exposition in San Francisco 1915
ULRICA SÖDERLIND En adelsdam som gästgivare under "Stormatstiden"
THERESE NORDLUND Att studera företagsledare: biografisk metod som hjälpmedel
Recensioner
Personhistoriska nyheter
Personregister
4.75 MB 119 downloads

Nr 1/2007

Nr 1/2007

ÖRJAN APPELQVIST Den dolda duellen. Myrdals och Hammarskjölds sammanflätade karriärer
JOHAN ÖSTLING Fallet Wittenberg. Nazismen som stigma i den svenska efterkrigskulturen
HENRIK HÖJER Kartläggare och konkurrenter. Akrell och Forsell på statistikens fält under 1800-talet
JOHAN ENEGREN Carl Tersmeden och hans sociala nätverk
ROGER ANDERSSON Sönderskuret pergamentsbrev berättar om Bo Jonssons jordinnehav i Spånga socken
Recensioner
Personhistoriska nyheter
5.06 MB 170 downloads

Nr 2/2007

Nr 2/2007

ULF HAMILTON Helanderaffärens första fas
GÖRAN SALLNÄS Ludvig De Vylder — en folkhögskolepionjär
ANDREAS TJERNELD Hårda strider i onda tider — om överbibliotekarien Lars Frykholms karriär
PETER M. NILSSON Peter William Nisser: Den frivillige författaren
SVEN COLLIN Herman Fleming af Liebelitz — övervakad av fransk polis 1782
GÖRAN ULVÄNG Grevarna Spens arkiv på Höja — ett gårds- och släktarkiv från fyra sekel
Recensioner
Personhistoriska nyheter
Personregister
4.77 MB 141 downloads

Nr 1/2008

Nr 1/2008

HERMAN SCHÜCK Adolf Schück — ett humanistiskt livsöde
TOM ERICSSON Ett göteborgskt handelshus: Casimir Fournier och den franska revolutionen
MY HELLSING Kvinnor och män i Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok 1775-1782
MARTIN ALMBJÄR En klättrande adelsman på 1600-talet. Johan Ekeblads karriär speglad i hans brev
MARGARETA LAGERMAN Gabriel Polhem — en 1700-talsingenjör och adelsman
Recensioner
Personhistoriska nyheter
4.66 MB 168 downloads

Nr 2/2008

Nr 2/2008

BENGT JANGFELDT Att skriva biografier: En verksamhet med livet som insats
LINDA FAGERSTRÖM Randi Fisher — 1947 års kvinna
MARKUS GUNSHAGA Kyrkans trognaste tjänare. Om klockare, klockaredrängar och ringare vid Lunds domkyrka 1680-1730
ULF JOHANSSON DAHRE Abraham Fornander. Ölänningen som skrev Hawaiis historia och etnografi
ELISABETH KARLSSON "Upprunnen av en utmärglad rot". Fredric Hasselquists resa i Orienten 1749-1751
Recensioner
Personhistoriska nyheter
Personregister
4.65 MB 133 downloads

Nr 1/2009

Nr 1/2009

ANDERS BJÖRNSSON På jakt efter Ferdinand Nilsson
PÅVEL NICKLASSON Johan Haquin Wallman — Sveriges förste arkeolog?
SVEN BJERSTEDT Johan Oxenstierna — en fotnot i den svenska filosofins historia
CARL-MAGNUS STOLT Fången i det förflutna. Geijers dotterdotter Anna Hamilton Geete
Recensioner
Personhistoriska nyheter
4.74 MB 149 downloads

Nr 2/2009

Nr 2/2009

KRISTINA LUNDGREN Else Kleen och den Nya Kvinnan som samhällsförbättrande journalist
PJOTR WAWRZENIUK En resande i svenskhet. Herman Vendell i Gammalsvenskby 1881
MARIA NILSON Den ambivalenta rösten — Gertrud Lilja och moderniteten
H. ARNOLD BARTON Socialliberala samhällsbyggare i Djursholm och Birkastaden
THORSTEN SANDBERG Nöjen, resor, sex och exercis. Kring hertig Karls 190
almanacksanteckningar 1785
Recensioner
Personhistoriska nyheter
Personregister
4.73 MB 113 downloads

Nr 1/2010

Nr 1/2010

KATARINA FRIBERG Anders Örne — teoretiker och jordnära kooperatör i det internationella rampljuset
RAGNAR BJÖRK En historikerbok
HERMAN SCHÜCK Sigrid och Henrik Schück — ett akademikeräktenskap under sent 1800-tal
THERESE NORDLUND EDVINSSON Ann-Ida — från grosshandlardotter Mark till redarhustru Broström
MARTIN ALMBJÄR Mauritz Stålhandskes behov av att klaga
Recensioner
Personhistoriska nyheter
4.13 MB 154 downloads

Nr 2/2010

Nr 2/2010

HELENE EHRIANDER Astrid Lindgren — förlagsredaktör på Rabén & Sjögren
FREDRIK ERIKSSON Konservatism och demokrati — två högerledares tvekan inför rösträtten
H. ARNOLD BARTON Svenska teosofer och Point Loma
ANDREAS TJERNELD Humaniora på undantag — Elias Roos som kulturell aktör i handelsstaden Gävle
TOM ERICSSON Personhistoria och Internet. Exemplet buntmakaren Herman Bergström
Recensioner
Personhistoriska nyheter
Personregister
4.75 MB 154 downloads

Nr 1/2011

Nr 1/2011

PER GUNNAR EDEBALK Gustav Möller, Beveridge och den sociala tryggheten
ERIK WÅNGMAR Sparsamhet och konservatism i högsätet - om bondeförbundaren Axel Rubbestad
ANU RAUNIO Äkta eller falsk övergång till katolicismen? - Magnus Gabriel von Block i Rom 1694-1695
ULF HAMILTON Den "påhittige" Stierneld — om Gustav Vasas stock och runkalender
TROND NORÉN ISAKSEN Carl III Johan — Carl XIV Johan? Striden om unionskongenes ordenstall
Recensioner
Personhistoriska nyheter
4.46 MB 148 downloads

Nr 2/2011

Nr 2/2011

BO HAMMARLUND Crusenstolpe — bortglömd liberal föregångsman
LIS BODIL KARLSSON Bortom språket — Torsten Herner en särling inom svensk psykiatri
PJOTR WAWRZENIUK Officerare emellan — Polska bilder av svenskar under mellankrigstiden
DAVID DUNÉR Swedenborgs öde: Om genialitet och kontinuitet i Swedenborgforskningen
BIRGER OLSSON Presidenten Quensel
JAN LIONEL SELLBERG Johan Skyttes retorik
Recensioner
Personhistoriska nyheter
Personregister
4.94 MB 156 downloads

Nr 1/2012

Nr 1/2012

THERESE NORDLUND EDVINSSON En direktörshustrus resa till Sydafrika
ANDERS BJÖRNSSON Nya perspektiv på bortglömd trio
JAN O. BERG R.F Berg och Axel Danielsson i ohelig Malmöallians 1898
INGEGERD BLOMSTRAND "Får jag se dig åter ansigte mot ansigte?" — Indienmission och Sverigeliv i brev 1830-1952
PÅVEL NICKLASSON "Sanningens röst måste frambrytas med all sin smärta" — Om fornforskaren Pehr Wilhelm Tholander
DIRK SCHLEINERT Strövtåg i släkten Blixens historia i Pommern 1239—1852
Recensioner
Personhistoriska nyheter
4.27 MB 168 downloads

Nr 2/2012

Nr 2/2012

SVEN HELLROTH Erik Palmstierna. En föregångare till Wigforss?
BO HAMMARLUND I revolutionens skugga. Radikala samhällstänkare och jakobiner i 1790-talets Sverige
FREDRIK ERIKSSON Att bedöma framtiden. Svenska militärattachéer i östersjöområdet 1920-1939
STEFAN ÖSTERGREN En renässanshumanist i svensk tjänst och fångenskap
Recensioner
Personregister
4.64 MB 188 downloads

Nr 1/2013

Nr 1/2013

HANNA ENEFALK Alice Tegnér och "den fosterländska saken"
HAMPUS ÖSTH GUSTAFSSON Gunnar Aspelin och historismens kris - en filosofs envig med historietänkandets problem
KARIN KVIST GEVERTS Den svenska flyktingpolitikens janusansikte
PER NORBERG John Stenbeck, en bortglömd förgrundsgestalt inom Flygvapnet
IDA OHLSSON AL FAKIR John Takman — socialmedicinsk strateg och stridbar pionjär
LINDA FAGERSTRÖM Glasverkstans konstnärer - Ralph Bergholtz och Randi Fisher
Recensioner
4.09 MB 163 downloads

Nr 2/2013

Nr 2/2013

KARIN HASSAN JANSSON Pigors arbete och vardag i det tidigmoderna Sverige
ANDERS BJÖRNSSON Tågresenärer och klassresenärer — en personlig socialhistorisk betraktelse
SVEN BJERSTEDT En halländsk fotnot i den svenska filosofins historia: Emanuel Hvalgren
PER GUNNAR EDEBALK Gustav Möller och arbetslöshetsförsäkringen
PATRIK LUNDELL Om biografiska samlingsverk 1700-1850
Recensioner
Personregister
3.80 MB 193 downloads

Nr 1-2/2014

Nr 1-2/2014

CHRISTINA FLORIN Livet som historiskt forskningsfält
KARL BRUNO Nils Lagerlöf och det tidiga svenska biståndet
MATS WICKSTRÖM Huvudsekreteraren och mångkulturalismen: Jonas Widgren och 1975 års invandrar- och minoritetspolitik
ÅKE LILLIESTAM Rätt klädd och radikal
ELISABETH MÅRALD Mellan pedagogiska ideal och skolans verklighet
ERIK WÅNGMAR Män från landsbygden: riksdagsledamöter i Bondeförbundet 1933-1970
CHRISTINA CARLSSON WETTERBERG "En levande antites". Frida Steenhoff i förra sekelskiftets kulturdebatt
LEIF GIDLÖF Kortfattat personregister till artiklar och meddelanden 1946-2013
Recensioner
Personregister
6.66 MB 292 downloads

Nr 1/2015

Nr 1/2015

KARIN CARLSSON Med blick för klass. Hemhjälpskonsulent Margareta Nordström i välfärdspraktik och politik
MARIE-LOUISE BACHMAN Fredrik Petersen och Nybygget på Johannesdal - uppfostringsanstalt för flickor
JOHAN ENEGREN Adelns självbild under ståndsriksdagens slutskede
LOUISE BERGLUND En lysande fru. Filippa av England och den mångfacetterade drottningrollen under senmedeltiden
HELENA BERGMAN Verklighetens Nora: Mia Leche Löfgren och hennes skilsmässoberättelse
Recensioner
7.41 MB 270 downloads

Nr 2/2015

Nr 2/2015

OTFRIED CZAIKA Om en biskop, ett bibliotek och 1500-talets biografiska problem: Skarabiskopen Sveno Jacobi och böckerna
ULRICA SÖDERLIND Årstafruns omsorger - exempel från dagböckerna
BRITT-MARIE och NILS ERIK VILLSTRAND I rikets och nationens tjänst. General Torsten Stålhandske 1594-1896
ÅKE LILLIESTAM Författarvänner
CHARLOTTE VAINIO Kvinnors historia och skolböckerna
Recensioner
4.77 MB 162 downloads

Nr 1/2016

Nr 1/2016

HENRIC BAGERIUS Ett ideal av grace och elegans. Gurli Linder och den svenska dräktreformrörelsen vid förra sekelskiftet
ANNIE LINNEA MATTSSON Polismästare Liljensparre, Kungliga poliskammaren och 1700-talets modernitetsprocesser
H. ARNOLD BARTON Anders Chydenius och kontroversen över utvandring på 1700-talet
HANS ALMGREN Debatt Okunnig granskning av läroböcker - svar på Charlotte Vainio 2015:2
Recensioner
3.85 MB 188 downloads

Nr 2/2016

Nr 2/2016

ROSEMARIE FIEBRANZ Adelskvinnan och hälsingebonden – två 1700-talsdagböcker bearbetade med hjälp av en historisk forskningsdatabas
ULF HAMILTON ”Fyndet i papperskorgen”. En minnesstudie i Helanderaffären
CARINA LIDSTRÖM Författare på resa. Sophie von Knorrings Bref till hemmet, under en sommarresa 1846
KRISTINA LUNDGREN Åke Lilliestam – nestor inom svensk personhistoria
MAGNUS LJUNGGREN Italienvurmaren som förändrade Svenska Dagbladet
Debatt
Recensioner
Medarbetarna i detta nummer
Personregister
0.00 KB 167 downloads

Nr 1/2017

Nr 1/2017

ISAK LIDSTRÖM "Gud behöver idrottsungdomen": Lennart Wallmark och den samiska idrotten
B. MARCUS CEDERSTRÖM En radikal rebellflicka: Den svensk-amerikanska arbetarrörelsen och kristendomen i Signe Aurells noveller
MARGARETA ÖSTMAN Lotten och Edla Ulrichs dagböcker om familjens liv på Stockholms slott, Djurgården och i landsorten
Recensioner
Nytt inom personhistoria
Medarbetare i detta nummer
0.00 KB 396 downloads

Nr 2/2017

Nr 2/2017

ERIK NYDAHL Mannen med pengarna: En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland [Israel Mattsson]
TORBJÖRN NILSSON Gustav II Adolf: Finlandssvenskarnas härförare under 1900-talet
JAKOB CHRISTENSSON och ÅSA KARLSSON Svenskt biografiskt lexikon 100 år
Recensioner
Nytt inom personhistoria – Kvinnobiografiskt lexikon
Medarbetare i detta nummer
3.74 MB 99 downloads

Nr 1/2018

Nr 1/2018

EMMA VIKSTRÖM Människosläktets århundrade: Ellen Key och Statens institut för rasbiologi
SOFIA GUSTAFSSON Joen Petri Klint: Stridbar kyrkoherde i Vasatid
MAGNUS GUSTAFSON Amason och moder: Retoriska strategier hos Agda Östlund
Recensioner
Debatt: Till försvar för den tryckta boken
Nytt inom personhistoria: Många biografier på Bokmässan 2017 – Minnesrunor: Livsviktiga för dagspressen på Island – "Sanning, kärlek, arbete": Siljansgården och Siljansskolan
Medarbetare i detta nummer
2.03 MB 839 downloads

Nr 2/2018

Nr 2/2018

CECILIA JONSSON Suzanne Sandberg: Den internationella hemmafrun
STEPHAN BORGEHAMMAR Findor: Kanik i Lund, prost i Dalby, munk i Helmarshausen
THORD STRÖMBERG Kommunalpampen [Harald Aronsson]
Recensioner
Nytt inom personhistoria: "Folktribunen" August Blanche: Ett 150-årsminne – Om fågelkonstnären Allan Andersson: Ett samtal med hans dotter Ina Andersson-Cords – Bokmässan 2018: Biografier i massor!
Medarbetare i detta nummer
11.63 MB 95 downloads

Nr 1/2019

Nr 1/2019

ANNIKA SANDÉN Bödeln: Stormaktens vanhedrade tjänsteman
SOPHIA RASMUSSEN En ung man och hans roller: Breven till Eugen Rylander 1897–1905
Recensioner
Aktuellt inom personhistoria: Det nyrenoverade Nationalmuseum: Om samlingar och personhistoria
In Memoriam: Ann Hörsell
Medarbetare i detta nummer
3.08 MB 121 downloads

Nr 2/2019

Nr 2/2019

STINA MALMÉN Bli den du är: Att fostra en ledare i finansfamiljen [André Oscar Wallenberg och Knut Agathon Wallenberg]
HÅKAN LOBELL Bernhard Rosenblad: Förgrundsgestalt under myntrealisationens epok 1823–1845
Recensioner
Aktuellt inom personhistoria: De fem första kvinnorna i riksdagen • Ohan Demirgian håller hov: Kring en akvarell av Fritz von Dardel • Ernst Moritz Arndt – svensk eller tysk? • Bokmässan 2019: Många biografier!
Medarbetare i detta nummer
5.08 MB 82 downloads

Nr 1/2020

Nr 1/2020

HENRIK MALM LINDBERG Schackmästare utan hemland [Salomon (Salo) Flohr]
VIVEKA HELLSTRÖM Pianisten Eva Engdahl: Normbrytande pionjär
Recensioner
Essäer: KARIN BORGKVIST LJUNG Näktergalen från Sverige 200 år: Jenny Linds liv belyst genom brev i Riksarkivet • IVO HOLMQVIST Nomina sunt odiosa: Om en uppslitande tysk namnstrid • PELLE RÄF Per Nygren: Djurläkare i 1830-talets Värmland
Replik: ANDERS JOHNSON Kerstin Hesselgren: Frisinnad vilde – men först liberal!
Medverkande i detta nummer
6.39 MB 138 downloads

Nr 2/2020

Nr 2/2020

FIA SUNDEVALL Försvarsfinansiärer utan anspråk på rösträtt: Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar under åren 1883–1920
ERIK WÅNGMAR Mångsysslande förtroendeman under fem årtionden: En studie om Hjalmar Svensson i Grönvik (1881–1966)
MARTIN ERICSSON ”Vi måste ha ett namn på dessa skillnader.” Rasbiologen Gunnar Dahlberg och rasbegreppet
Recensioner
Essäer och nyheter: Årets biografier: En sammanfattning
Medverkande i detta nummer
Personregister
9.80 MB 127 downloads

Nr 1/2021

Nr 1/2021

ASGER WIENBERG Måns Olofsson och kungen: En lågfrälsemans kanaler till makten i det sena 1500-talets Sverige
BONNIE CLEMENTSSON Carl Pettersson: En tjuv med viss moral
PETER K. ANDERSSON Äktenskapet och ångvelocipeden: Sveriges förste bilkonstruktör och den tekniska manlighetens bräcklighet
Recensioner
Essäer och nyheter: Huvudbanéren i Gröninge: Personhistoria, genealogi och heraldik i ett • När Gustaf Aulén bäddade för Helanderaffären • Ny publikation identifierar 1749–1809 års skaradjäknar
Medverkande i detta nummer
3.76 MB 134 downloads

Nr 2/2021

Nr 2/2021

SOLFRID SÖDERLIND Stormor i Dalom: En historiografi. Del I: Ett liv i kyrkans hägn
JAN BRUNIUS Willem van Wijk: En nederländsk entreprenör i 1500-talets Sverige
Recensioner
Essäer och nyheter: Årets svenska biografiutgivning • Personhistoriska samfundets årsmöte 2021
Medverkande i detta nummer • Personregister
7.77 MB 79 downloads

Nr 1/2022

Nr 1/2022

SOLFRID SÖDERLIND Stormor i Dalom: En historiografi. Del II: Stammodern och hennes avkomma
ALMA PERSSON & FIA SUNDEVALL Det militära arbetets genusgränser: Inger-Lena Hultberg, Sveriges första och sista extra flygingenjörsaspirant
ÅKE MÖLLER ”Någre gamble Wijser”: Nya biografiska uppgifter om balladsångerskan Ingierd Gunnarsdotter från Lyrestad
Recensioner
Essäer: Carl Willers: At Hammarskjöld’s disposal: Förhandlingarna om de amerikanska flygarna • Inger Ljunggren: Olof Pihl: Kyrkoherden som inte kunde läsa sitt Fader vår
Medverkande i detta nummer
10.90 MB 151 downloads

Nr 2/2022

Nr 2/2022

MAGDALENA NORDENSON & TORBJÖRN NILSSON Kassaböcker och gästlistor: Om en banvakt och en företagare under 1900-talet
TORBJÖRN NILSSON Den skötsamme banvakten: Sparsamhet, fromhet och generositet i kassaböcker
MAGDALENA NORDENSON Den nätverkande företagsledaren: Kontaktskapande, politik och strategi i gästlistor
JIMMY ENGREN Från Smålandsstenar till Nya Zeeland: Biografiska och familjehistoriska perspektiv på svensk migration under tre generationer
Recensioner
Essäer och nyheter: Rapport från bokmässan – Nyutgivna biografier • Personhistoriska samfundets årsmöte 2022
Medverkande i detta nummer
Personregister
4.92 MB 17 downloads

Nr 1/2023

Nr 1/2023

MÅNS AHLSTEDT ÅBERG ”My good friend the China-man”. Afock – den förste kinesen i Sverige (1786)
JENS CARLESSON MAGALHÃES Isac Salemonson. Ett judiskt livsöde i Norrköping, 1790–1863
Essä: SIMON SORGENFREI Muslimernas Ansgar? Två kapitel om Ebrahim Umerkajeff
Recensioner
In Memoriam: Åke Lilliestam 1925–20
Medverkande i detta nummer
5.32 MB 32 downloads

Nr 2/2023

Nr 2/2023

BO ANDÉR Bernhard von Beskow. Den konservativa publicismens anonyme riddare på 1830-talet
Essäer:
DICK HARRISON Att skriva biografier
KARIN MONIÉ Sophie Gyllenborgs väg till självständighet
BO LINDWALL & THORSTEN SANDBERG Bröderna Brahe, aktriserna & barnen
Recensioner
Nyheter: Personhistoriska samfundets årsmöte 2023
Medverkande i detta nummer
Personregister
2.91 MB 59 downloads

Nr 1/2024

Nr 1/2024

MAGNUS LUNDBERG Från Antwerpen till Axbergshammar: Hovmålaren och bruksarrendatorn Laurens van der Plas
CHARLIE KARLSSON Männen som bildade Wermlands Gille i Göteborg
Essä:
ANDERS JARLERT Professionsbiografin
Recensioner
Nyheter: Svensk biografiutgivning 2023
Medverkande i detta nummer
3.88 MB 25 downloads
Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress