Ladda ner äldre häften, 1971-1998

Här kan du ladda ned äldre häften av Personhistorisk Tidskrift i PDF-format.

1971-1998

Häfte 1-2/1971-72

Häfte 1-2/1971-72

NILS AF MALMBORG Kronofogden som lät häkta häradshövdingen. Carl Julius Malmborg — ett halländskt människoöde för 200 år sedan
NIELS JUEL Glimtar från riksarkivet 1841-45. En brevväxling mellan riksarkivarien Hans Järta och e. o. amanuensen Carl Axel Juel
KNUT KNUTSSON Stallmästaren Matthias Otto(sson) Wrangel Siöberg och hans adliga ätt
JAN LIEDGREN Sövrin Kijl om Stockholms blodbad
STIG ÖSTENSON Randanmärkningar till biskop Hans Brasks släktbok
BJARNE BECKMAN Karl Sigtryggsson och Helena Petersdotter
10.15 MB 538 downloads

Häfte 3-4/1971-72

Häfte 3-4/1971-72

IVAR FALKMAN "De brasilianska breven." En brevväxling mellan Henrik Rosen och Johan Falkman
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets sammanträden 1971 och 1972
Förkortningslista
Personregister
13.32 MB 124 downloads

Häfte 1-2/1973

Häfte 1-2/1973

SARA EKWALL Årscykeln i Acta et processus canonizacionis b. Brigide
TORE NYBERG Den tidigaste personalpolitiken i Vadstena prästkonvent
BENGT INGMAR KILSTRÖM Birgittagestalten och svensk högkyrklighet under 1900-talet. Begynnelseskedet
PÄIVIÖ TOMMILA Arvid David Hummel, en svensk i St. Petersburg
6.96 MB 137 downloads

Häfte 3-4/1973

Häfte 3-4/1973

ÅKE LILLIESTAM Christian Johansson och hans brev till August Bournonville
STIG OSTENSON Randanmärkningar till biskop Hans Brasks släktbok
CURT HAIJ Kompletterande kommentarer till Mårten Blixencrons almanacksanteckningar
HANS GILLINGSTAM Holmger, Filip och Helena än en gång
Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1973
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
9.86 MB 327 downloads

Häfte 1-2/1974

Häfte 1-2/1974

ELOF HELLQUIST Om arbetsförhållanden och kolleger vid Svenska Akademiens ordboksredaktion 1894. Red. av Magdalena Hellquist
AXEL FRIMAN Svensk utvandring till Nordamerika 1820-1850
HANS GILLINGSTAM Släkten Lagergréen
STIG ÖSTENSON Nils Lindormsson (Bååt, Lennart Nilssons ätt) till Aneby och ätten Båt av Billa ännu en gång
ANN-SOFIE KÄLVEMARK Ericus Olai, Engelbrekt och Karl Knutsson
JAN LIEDGREN Två Birgittinska data
BJARNE BECKMAN Den äldste kände strängnäsborgaren och andra medeltida jordägare i det sörmländska Länna
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1974
5.62 MB 290 downloads

Häfte 3-4/1974

Häfte 3-4/1974

BERTIL BROOMÉ Bertil Boethius
BENGT INGMAR KILSTRÖM Birgittagestalten och svensk högkyrklighet. 1920-talets brytningstid
Två brev från New York 1851-52. Utgivna och kommenterade av JAN LIEDGREN
Lärare vid Uppsala universitet på 1820-talet. Anteckningar av Gustaf Mauritz Upmark utgivna av GÖSTA BERG
HANS GILLINGSTAM Genealogiska manuskript från vasatiden och stormaktstiden som källor för svensk medeltidsforskning och äldre arkivhistoria
Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
11.30 MB 220 downloads

Häfte 1-2/1975

Häfte 1-2/1975

HENRIK SANDBLAD Skarabiskopen Petrus Schyllbergs biografi
ALICE QUENSEL Conrad Quensel. Karolinska bilder från akademierna i Pernau och Lund
C. G. U. SCHEFFER Till riksheraldikerämbetets förhistoria
JAN LIEDGREN En sidogren av ätten Gyllenstierna
KNUT KNUTSSON Laurentius Andreae i Hellestad och Dalby
STIG ÖSTENSON Randanmärkningar till biskop Hans Brasks släktbok
BJARNE BECKMAN Erik Segersälls polska äktenskap. En kritisk studie
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1975
8.25 MB 409 downloads

Häfte 3-4/1975

Häfte 3-4/1975

TOM SÖDERBERG Publicisten Jonas Wahlström
SIGFRID EHRLING Minnen från studietiden 1907-1917
HERIBERT SEITZ Wilhelmina von Hallwyl och katalogverket
HARALD WIDEEN Några notiser till S. Gardells Gravmonument från Sveriges medeltid
Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
11.67 MB 135 downloads

Häfte 1-2/1976

Häfte 1-2/1976

CHRISTIAN CALLMER Svenska studenter i Wittenberg (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 17)
11.81 MB 201 downloads

Häfte 3/1976

Häfte 3/1976

NILS ERIKSSON Martin Georg Wallenstråles befordringar
LENNART LÖTHNER Erik Alstrin i London
OLOPH BEXELL Kåre Skredsvik
SARA EKWALL Den heliga Birgittas makes dödsår än en gång
ÅKE LILLIESTAM Christian Johanssons reflexioner om balettens framtid
ERIK WIKÉN Sandwall och Sundewall
Anmärkningar till Gustaf Mauritz Upmarks anteckningar
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1976
4.46 MB 146 downloads

Häfte 4/1976

Häfte 4/1976

SVEN AXELSON Är Chronologia Anonymi (826-1415) en årsbok från 1400- eller 1500-talet?
WILHELM ODELBERG Olof von Feilitzen
Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Samfundets ledamöter
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
Rättelser
6.20 MB 155 downloads

Häfte 1-2/1977

Häfte 1-2/1977

ÅKE LILLIESTAM Marie Taglionis skildring av besöket i Stockholm 1841
TRYGGVE LUNDÉN Sankta Helena av Skövde, konung Karl Sverkersson och ärkebiskop Stefan av Uppsala — kring en helgonförklaring
MAJ SYLVAN Thecla Sköldberg Wrangel
5.53 MB 118 downloads

Häfte 3-4/1977

Häfte 3-4/1977

HERMAN SCHÜCK Notiserna om Elins av Skövde kanonisation
C. G. U. SCHEFFER Johan Peringskiölds och hans efterföljares heraldiska arbeten för Riddarhuset
UNO WILLERS En autografsamling från släkten Gyldenstolpe
Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Anmärkning till Thecla Sköldberg Wrangel
Svenska Autografsällskapets och Personhistoriska Samfundets ordförande och sekreterare
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1977
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
6.84 MB 140 downloads

Häfte 1/1978

Häfte 1/1978

SVEN KJÖLLERSTRÖM Gustav Vasa och domkapitlet i Uppsala
JAN LIEDGREN Alexander III:s kanonisation av Elin av Skövde — en följd av ett felplacerat tillägg?
ERIK WIKÉN Var skall man hämta uppgifterna om utlandspass?
CARL GUSTAF TROTZIG Den Forssmanska kolonialexpeditionen till Sydafrika
ÅKE LILLIESTAM Pavlova och Sverige
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1978
4.24 MB 179 downloads

Häfte 2-3/1978

Häfte 2-3/1978

SIGURD RAHMQVIST Sandbroätten — en uppländsk frälsesläkt och dess gods
TRYGGVE LUNDÉN Har påve Alexander III eller ärkebiskop Stefan helgonförklarat Helena av Skövde?
JAN LIEDGREN Urmakaren Zacharias Besck
HILDING PLEIJEL Biskop Carl Papkes biografiska data
KJELL BARNEKOW Johan Henrik Thomander och Ulla Wachtmeister
BENGT INGMAR KILSTRÖM Birgittagestalten och svensk högkyrklighet. Kris och konsolidering under 1930-talet
F. U. Wrangels brev i Kungl. biblioteket öppnade
5.44 MB 245 downloads

Häfte 4/1978

Häfte 4/1978

Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
7.21 MB 159 downloads

Häfte 1-2/1979

Häfte 1-2/1979

ÖRJAN LINDBERGER Synpunkter på integritetsproblemet i samband med personhistorisk forskning
JARL TORBACKE Historikern och individen i tiden
ÅKE BERNSTRÖM Affären Rappe—Thorén
GERT HORNWALL Läsarliberalen Carl Wilhelm Lilliecrona
GÖRAN NILZÉN Jean Georg Lillienberg — en frihetstida karriärist
OLOF SJÖSTRAND Sex officerare vänder hem från Bender
6.83 MB 145 downloads

Häfte 3/1979

Häfte 3/1979

ÅKE LILLIESTAM Ludvig Josephsons iakttagelser av August Bournonville och Christian Johansson
GUNNAR JUNGMARKER Silhuettören och porträttgravören J. W. Lundberg ("Lundeberg"). Ett identifikationsproblem
Nils Palmstiernas självbiografi. Utgiven av GUNNAR ARTAS och THOMAS MAGNUSSON
NIELS CHR. HJORTH Hans Stakes og Anna Kafles portrettgravsten i Kullings-Skövde
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1979
4.97 MB 209 downloads

Häfte 4/1979

Häfte 4/1979

JAN LINDROTH Viktor Balck och sporten
Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
7.87 MB 144 downloads

Häfte 1-2/1980

Häfte 1-2/1980

BERTIL BROOMÉ Släkten Broomé (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 18)
5.15 MB 127 downloads

Häfte 3/1980

Häfte 3/1980

ROLF KARLBOM Gustav V och midsommarkrisen 1941
ÅKE LILLIESTAM Marie Westberg — en svensk Bournonville-dansös
ANDERS JARLERT Evighetsallvar och spelglädje — om Henric Schartau och musiken
PER S. RIDDERSTAD Vad är tillfällesdiktning?
NILS SYLVAN En rencontre och dess rättsliga efterspel
HANS GILLINGSTAM Västeråsbiskopen Ödgisl (Egislus) Birgerssons (Likvidssönernas' ätt) släktskap med ätten Lejonansikte
BERTIL BROOMÉ Uno Willers
4.78 MB 241 downloads

Häfte 4/1980

Häfte 4/1980

Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Komplettering och rättelse till Silhuettören J. W. Lundberg
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1980
Förkortningslista
ERIK ERIKSSON Personregister
5.53 MB 147 downloads

Häfte 1/1981

Häfte 1/1981

MARIANNE NYSTRÖM Arkitekten Axel Nyström d. ä. och hans familj
HANS GILLINGSTAM Utomnordiskt och nordiskt i de äldsta svenska dynastiska förbindelserna
GÖRAN NILZÉN Kalmar — en revolutionshärd?
AXEL FRIMAN Den stora utvandringens förtrupp
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1981
3.15 MB 218 downloads

Häfte 2-3/1981

Häfte 2-3/1981

ULF BRANDELL Bertil Broomé in memoriam
BERTIL BROOMÉ Bunnström. Studier i en liten bys historia
ULF BEIJBOM Vilhelm Berger, en skildrare av emigranternas hundår
AXEL NORBERG En bondeledares fall. Johan Pehrsson i Stora Tuna vid 1755-56 års riksdag
NILS SYLVAN Måns Arvidsson Brandsköld och "excessen" i Korpo ström 1656
NILS PALMBORG Några otryckta Tegnérbrev i Margrethelundarkivet
6.54 MB 117 downloads

Häfte 4/1981

Häfte 4/1981

ULF BEIJBOM Datoriserad släktforskning
GÖRAN NILZÉN När adlades Carl Linnæus? Eller till belysning av en historisk fotnot
Recensioner
Smärre recensioner
Tidskriftsöversikt
Rättelse till Utomnordiskt och nordiskt i de äldsta svenska dynastiska förbindelserna
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1981
Förkortningslista
Personregister
7.60 MB 175 downloads

Häfte 1-2/1982

Häfte 1-2/1982

GÖRAN NILZÉN Reinholdt Johan von Lingens självbiografiska anteckningar (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 19)
10.14 MB 103 downloads

Häfte 3-4/1982

Häfte 3-4/1982

HANS GILLINGSTAM Släkten Lohes äldsta led
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Rättelse till Reinholdt Johan von Lingens självbiografiska anteckningar (PHS:s skriftserie nr. 19)
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1982
Förkortningslista
Personregister
7.79 MB 117 downloads

Häfte 1-2/1983

Häfte 1-2/1983

JAN LIEDGREN Föreställningarna om den heliga Birgittas släkt. Traditioner och konstruktioner
CHRISTIAN CALLMER Svenska konvertiter i Rom
NILS SYLVAN Zacharias Olofsson - två herrars tjänare
ULF BEIJBOM Gustaf Unonius' arkiv och vad det berättar om den första svenska bosättningen i Minnesota
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1983
4.97 MB 206 downloads

Häfte 3-4/1983

Häfte 3-4/1983

GUNNAR JUNGMARKER Skalden Erik Sjöberg - "Vitalis" - och hans problematiska porträtt
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
Personregister
8.39 MB 113 downloads

Häfte 1-2/1984

Häfte 1-2/1984

TORE HAGSTRÖM Anteckningarna i Georg Stiernhielms familjebibel
JAN BERGGREN Jakob August von Hartmansdorff, Vilhelm Fredrik Palmblad och ett konservativt tidningsförsök vid 1800-talets mitt
ANDERS PERSSON C. 0. Cronstedt och Sveaborgs kapitulation 1808
LARS ERICSON Försvarsnihilist eller försvarsvän? Per Albin Hansson, försvarsfrågan och bildandet av Hjalmar Brantings första ministär 1920
5.37 MB 121 downloads

Häfte 3-4/1984

Häfte 3-4/1984

ÅKE KROMNOW Drottning Maria Eleonora i brandenburg-preussiska sändebudsrapporter 1633-1637
HILDING PLEIJEL Petrus Muncks biskopsutnämning år 1794 — svågern Mathias Rosenblads smarta kupp?
ÅKE LILLIESTAM Charles Didelots skandinaviska förbindelser
ULF BEIJBOM Projektet "Emigration till antipod" och den glömda australienutvandringen
SVANTE JAKOBSSON Otack är världens lön — ett medborgaröde med början 1837
HANS GILLINGSTAM Den heliga Birgittas släktskap med biskop Nicolaus Hermanni — ett genealogiskt och socialhistoriskt problem
Recensioner
GÖRAN NILZÉN Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1984
Förkortningslista
Personregister
8.99 MB 126 downloads

Häfte 1-2/1985

Häfte 1-2/1985

Smålands nation i Åbo 1640-1798 jämte övriga studerande smålänningar vid Åbo akademi fram till år 1807. Biografiska anteckningar av PAUL WILSTADIUS H II: 1677-1798, utgivna av STEN CARLSSON (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 20)
6.63 MB 149 downloads

Häfte 3-4/1985

Häfte 3-4/1985

ANDERS WINROTH Vilket vapen förde bergsfogden Jöns Ingemarsson?
HANS GILLINGSTAM Konung Gustav I:s som barn avlidna söner Karl och Sten
ULF BEIJBOM Tavelsamlingen som berättar om Chicagos pionjärhistoria
Recensioner
PER THULLBERG Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1985
Förkortningslista
Personregister
9.77 MB 181 downloads

Häfte 1-2/1986

Häfte 1-2/1986

GÖRAN B. NILSSON Liv och gärning
JAN ARVID HELLSTRÖM De svenska prästerna på S:t Barthélemy under den svenska kolonialtiden
ULF BEIJBOM Svenska societeten i New York 150 år
Meddelanden angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1986
2.88 MB 152 downloads

Häfte 3-4/1986

Häfte 3-4/1986

MARIE-LOUISE RODÉN Drottning Christina och kardinal Decio Azzolino: Kärleksbrev från det sista decenniet
FOLKE MILLQVIST Johan Nordbergs — ett offer för frihetstidens intrigspel — rymning med Christopher Springer till Ryssland och England
ERLAND F JOSEPHSON Några svenska memoarförfattares syn på Polen och polsk politik under mellankrigstiden och andra världskriget
Recensioner
GUNILLA KARLSSON Tidskriftsöversikt
Förkortningslista
Personregister
5.87 MB 182 downloads

Häfte 1-2/1987

Häfte 1-2/1987

ÅKE KROMNOW Pfalzgreven Johan Casimirs friarfärd till Sverige 1613 och 1614
HANS GILLINGSTAM Konung Gustav I:s son Sten än en gång
NILS RYDE Birger Vassenius — Ett 250-årsminne
GÖRAN NILZÉN Anders Nordencrantz som konsul i Portugal. En studie över bitterhetens ideologiska och politiska följder
J. RÖMELINGH Exkungen Gustaf Adolf, alias överste Gustafsson, i Nederländerna 1827-1833
ULF BEIJBOM Otto Natt och Dag, den dödsdömde emigranten
BARBRO SCHAFFER Konst och privatekonomi. Gösta Adrian-Nilsson och Otto G. Carlsund i förlagsvärlden
ÅKE LILLIESTAM Tillägg till förteckning över Alf Ahlbergs tryckta skrifter
CHRISTINA DALHEDE Tyskt 2000-årsjubileum — Nya publikationer
4.33 MB 137 downloads

Häfte 3-4/1987

Häfte 3-4/1987

OLLE FERM Varifrån var Lars av Vaksala
NILS-ERIK ERIKSSON Vem var Gotstafuer Petersson i 1200-talets svensk-norska gränsdokument
ERIK WIKÉN Prästmannen Carl Andreas Kierrulf
CARIN BERGSTRÖM Oscar II och de sista vasaättlingarna. Ceremonin i Riddarholmskyrkan
Recensioner
BARBRO SCHAFFER Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1987
Förkortningslista
Personregister
5.05 MB 135 downloads

Häfte 1-2/1988

Häfte 1-2/1988

CHRISTIAN CALLMER Svenska studenter i Rostock 1419-1828. Redigerad av Maj Callmer, förord av Sten Carlsson (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 21)
4.19 MB 206 downloads

Häfte 3-4/1988

Häfte 3-4/1988

HANS GILLINGSTAM Ytterligare fynd rörande Gustav I:s son Sten
TORE WRETÖ Den gardemeinska saken. Öden kring ett rättsfall från Gustav III tid
AXEL NORBERG Andreas Jochim von Henel och hans biografiska kalendrar
Recensioner
BARBRO SCHAFFER Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1988
Förkortningslista
Personregister
5.12 MB 147 downloads

Häfte 1-2/1989

Häfte 1-2/1989

JAN LIEDGREN Ätten Silfversparres ursprung
MARIE-LOUISE RODÉN Drottning Kristinas studie av Vasavapnet "L'Arma antica della Suezia"
ULLA JOHANSON Anna Forssman ett annorlunda livsöde
ULF BEJBOM För 150 år sedan landsteg kapten Lange i Chicago
BJÖRN HELMFRID Arthur Nordén - fornforskare, journalist, filolog, teaterhistoriker
BENGT JÄRBE Hugo Englund - mjölkhandlare och konstsamlare i Sundbyberg
3.68 MB 206 downloads

Häfte 3-4/1989

Häfte 3-4/1989

HEDDA GUNNENG Våra medeltida diplom som personhistoriska källor. Fallet Guttorm Toresson
ANDERS JARLET Minnesteckningar som stiftshistoria
GÖRAN NILZÉN Personhistoria och Svenskt biografiskt lexikon. Några reflexioner
JARL TORBACKE Biografin som problem för den generaliserande historikern
ANDERS ISAKSSON Boken om Per Albin
BJÖRN ELMBRANT Boken om Palme
Recensioner
GUNILLA KARLSSON Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1989
Förkortningslista
Personregister
6.21 MB 149 downloads

Häfte 1-2/1990

Häfte 1-2/1990

STEN CARLSSON (†) Ett traditionstyngt ämbetsverk
Anna Johanna Grill, Resan till England 1788, sammanställt av CATHERINE LAGERCRANTZ
HAQVIN CARLHEIM-GYLLENSKÖLD Familjen Wachtmeisters resa till Italien 1842-1843
LARS SCHULZE Curt von Stedingk och officersmissnöjet i Savolax
GUNNAR ÅSELIUS Affären Berling
HANS GILLINGSTAM Den heliga Birgittas släktskap med Nicolaus Hermanni än en gång
3.49 MB 137 downloads

Häfte 3-4/1990

Häfte 3-4/1990

SOLFRID SÖDERLIND Bilder av svenska berömdheter. Johan Gustaf Sandbergs porträttserie på Gripsholms slott
CHRISTINA DALHEDE Tillfälleslitteratur i poetikens skola. En fallstudie av sex personskrifter mellan 1699 och 1769
BRITTA LÖVGREN Frågan om kvinnlig samhällstjänst 1937-1946
Recensioner
GUNILLA KARLSSON Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1990
Förkortningslista
Personregister
6.24 MB 124 downloads

Häfte 1-2/1991

Häfte 1-2/1991

AXEL NORBERG Den svenska statsledningen i en hessisk sändebudsrapport 1720
NILS ERIKSSON (inledning) Gustaf Regnérs självbiografi
MARIANNE UGGLA Adolf Ulrik Wertmüller. Sverigeåren 1797—1799
ÅKE LILLIESTAM Brodersen i Sverige
STEN AMINOFF Carl Esaias Nilsson alias Charles Nelson. Språkforskare och etnograf
GUSTAF JONASSON Olof Olsson i Kullenbergstorp och hans riksdagsbrev
JAN LIEDGREN Svenska studenter i Rostock 1419-1828. Supplement, s. 60
3.29 MB 155 downloads

Häfte 3-4/1991

Häfte 3-4/1991

SVANTE NORRHEM En tjänstetillsättning under 1670-talet. Exemplet Axel Behmer
Recensioner
GUNILLA KARLSSON och BJÖRN ASKER Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1991
Förkortningslista
Personregister
3.39 MB 110 downloads

Häfte 1-2/1992

Häfte 1-2/1992

STAFFAN BJÖRCK "Det är ens egen generation som är världen för en, där man har sina rötter och känner sig hemma." En rapsodi på generationstemat
ÅKE LILLIESTAM Astrid Ahnfelt — förespråkare för svenskt kulturutbyte med Italien
AXEL NORBERG Generalkonsul Axel Ax:son Johnson som mecenat och främjare av forskning
TOMAS LIDMAN Anarki eller ordnat kaos. Skå och Gustav Jonsson i myt och verklighet 1947-50
KNUT EVERS Evers. En släkt från Holstein
3.15 MB 123 downloads

Häfte 3-4/1992

Häfte 3-4/1992

JONAS NORDIN Per Brahe d. y:s Tänkebok
STELLAN DAHLGREN Johan Claesson Risingh och tillkomsten av hans skrifter
KERSTIN VINTERHED Genmäle om Skå och Gustav Jonsson
TOMAS LIDMAN Slutreplik om Skå och Gustav Jonsson
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1992
Förkortningslista
Personregister
4.55 MB 114 downloads

Häfte 1-2/1993

Häfte 1-2/1993

HARALD RUNBLOM Invandrare i svensk historia. Individ och kollektiv
GÖRAN BEHRE Från högländerna till älvdalen. Göteborg och Skottland 1621—1814
BERNT DOUHAN Louis De Geer och Sverige. Den svenska stormaktens främste entreprenör
INGVAR SVANBERG och LEIF LINDIN Tyska kirurger i Stockholm. Familjen Stiitzer
CHRISTINA DALHEDE Handelsman med invandrarbakgrund i 1700-talets Salviigränd. En fallstudie i sociala flätverk
KARI TARKIAINEN Att vara eller inte vara. Huvudstadens finska församling under 1800-talets första hälft
BJÖRN ASKER Invandrare i tvåkammarriksdagen 1867-1970
3.39 MB 126 downloads

Häfte 3-4/1993

Häfte 3-4/1993

H. ARNOLD BARTON Gustav III of Sweden and the French Revolution
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1993
Förkortningslista
Personregister
4.19 MB 99 downloads

Häfte 1/1994

Häfte 1/1994

OLLE BERGQUIST Jöns Matthias Ljungberg. Matematiker, astronom, tekniker och industriman I
TORBJÖRN GUSTAFSSON Vannérus' reträtter. Naturalism och moral i sekelskiftets Sverige
GUSTAF JONASSON En partisekreterares kvarlåtenskap
THOMAS KAISERFELD Individ och tema. Biografin som avgränsning för problemorienterade studier
SVANTE NORDIN Ett personhistoriskt förväxlingsstycke
Personhistoriska samfundets ledamöter den 1 mars 1994
2.06 MB 141 downloads

Häfte 2/1994

Häfte 2/1994

Personhistorisk tidskrift 1946-1992. Register upprättat av ÅKE LILLIESTAM (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 22)
2.44 MB 129 downloads

Häfte 3-4/1994

Häfte 3-4/1994

GÖRAN B. NILSSON Biografi som spjutspetsforskning
JARL TORBACKE Individ och generalisering
OLLE BERGQUIST Jöns Matthias Ljungberg. Matematiker, astronom, tekniker och industriman II
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1994
Förkortningslista
Personregister
3.12 MB 99 downloads

Häfte 1-2/1995

Häfte 1-2/1995

Matrikel över ledamöter av Kungl. Patriotiska Sällskapet 1816-1950 på uppdrag av Kungl. Patriotiska Sällskapet, utgiven av BJÖRN ASKER (Skrifter utgivna av Personhistoriska Samfundet 23)
2.30 MB 90 downloads

Häfte 2/1995

Häfte 2/1995

SVEN FRITZ Carl von Heinemann. En under emancipationstiden invandrad jude
HANS-BERND SPIES Giacomo Casanova und Göran Sprengtporten
JONAS NORDIN Kristina-symposium i Wenner-Gren Center
HANS GILLINGSTAM "Fru Peyron" och "Malla Silfverstolpe". Till frågan om gifta kvinnors efternamn i början av 1800-talet
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1995
Förkortningslista
Personregister
5.00 MB 114 downloads

Häfte 1/1996

Häfte 1/1996

MATZ-OLA CAJDERT En Hjärne-lärjunge i Europa. Erik Odelstiernas brev till Urban Hjärne 1683-1687
ULF JONAS BJÖRK Nils F. Brown, radikal kritiker i Svensk-Amerika
ROLF KARLBOM Svenske Andersson i Solsjenitsyns Gulagarkipelagen
2.19 MB 147 downloads

Häfte 2/1996

Häfte 2/1996

HANS GILLINGSTAM Riksrådet Hasse Tuveson
OLLE BERGQUIST Överste Lars Daniel Ljungberg. En fortifikationsofficers vedermödor
ÅKE LILLIESTAM E. A. Karlfeldt som minnestecknare
AXEL NORBERG Axel Ax:son Johnson i Sheffield
H. ARNOLD BARTON Svensk-Amerikas sista hövdingar. Johannes och Helga Hoving
Äntligen svar på professor Palmströms efterlysning i PHT 1918/19!
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska Samfundets årsmöte 1996
Förkortningslista
Personregister
5.55 MB 140 downloads

Häfte 1/1997

Häfte 1/1997

EVABRITTA WALLBERG Ludvig Peyron — en svensk europé
JOHAN CURMAN J. P. Lundström och den Sandvallska katastrofen
GIT CLAESSON-PIPPING Qvinlighetens väsen
JAN ERIC ALMQUIST Såsom fil, och jur. stud. i Uppsala omkring 1915. Några minnesbilder
3.29 MB 130 downloads

Häfte 2/1997

Häfte 2/1997

ANDREJ ANDREEWICH Manuel Texeira — drottning Kristinas bankir under tiden i Rom
CARL-MICHAEL EDENBORG Fabian Wilhelm af Ekenstam - romantiker och alkemist
AXEL NORBERG Axel Johnson och Siam
GUNNAR BENDIX Ordensbiskopar
HENRIK DEGERMAN Från arkiv till folkliv — studier i herrgårdskultur
ALLAN RANIUS Elias Wessén — anteckningar vid uppordningen av hans arkiv
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1997
Förkortningslista
Personregister
5.18 MB 150 downloads

Häfte 1/1998

Häfte 1/1998

KAJ M. ETTLINGER Aslan Aga — turkisk ambassadör till Sverige eller svenskt sändebud med diplomatiska uppdrag till Turkiet?
INGA VON CORSWANT-NAUMBURG Nyfunnet kontrakt med gammal bildhuggare [Om Nicolaus Enander]
LENNART PETTERSSON Skandinavism i praktiken: De nordiska konstnärernas
sammanslutningar i Rom
CLAES TAMM En skönande och hans böcker: Om Clas Tanun på Tvetaberg och hans boksamling
ÅKE LILLIESTAM Diakonen som idégivare: Lars Ahlins förbindelser med Herman Hedberg
2.45 MB 139 downloads

Häfte 2/1998

Häfte 2/1998

KARIN JOHANNISSON Biografins renässans. Eller: Var finns jaget?
ADRIAN THOMASSON Ernst Cassirer och Johan Nordström
HANS GILLINGSTAM Erik Pukes underbefälhavare Johan Folkesson
HEIKO DROSTE Hieronymus von Birckholtz — Sveriges förste underrättelseman
INGMAR LUNDKVIST Torsten Fogelqvist och 30-talets psalmboksfråga
LARS-ERIK HANSEN Rickard Lindströms idéer om ett svenskt folkhem
ULF HAMILTON Karl-Erik Keijnes föreställningsvärld
Recensioner
Tidskriftsöversikt
Meddelande angående Personhistoriska samfundets årsmöte 1998
Personregister
Innehåll 1998
5.28 MB 169 downloads

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress