1879-1897

Version
Categories
Download675
Size60.96 MB
Create Date30 mars, 2016
Last Updated2 februari, 2022
FileAction
PHT_1897.pdf  
Svenska Autograf-Sällskapets Tidskrift, samtliga häften i en volym

N:o 1
R.K. Några ord om autografer
Outgifna handlingar. 1) Swedenborg, 2) Thorild
Prislista på svenska autografer
† Curt Fredrik Meinander
Strödda meddelanden

N:o 2
C. EICHHORN Autografer i böcker (Efter ett föredrag hållet i Svenska Autografsällskapet)
Outgifna handlingar. 1) Ehrenstrahl, 2) Mijtens, 3) von Krafft, 4) Schröder, 5) Sergel, 6) Fru Nordenflycht, 7) Bergklint
Strödda meddelanden
Prislista på svenska autografer

N:o 3
Ehrensvärd till Masreliez
† Louise Gyldenstolpe
August Wilhelm Stiernstedt
Jakob Westin
Autografer i böcker. Nya fynd

N:o 4
J. N. Lindahls Album
Ur J. N. Lindahls album. 1) Svenskar, 2) Utländingar
Autografer i böcker
Strödda meddelanden

N:o 5 och 6
Handlingar rörande utvidgandet af Sällskapets verksamhet
Otryckta handlingar. 1) Bref från hertig Carl (sedan konung Carl XIII), 2) Epigram af fru Lenngren, 3) Bref från kardinal Richelieu till konung Gustaf II Adolf, 4) Bref från Walter Scott till lord Bloomfield
Handlingar till C. M. Bellmans lefvernesbeskrifning
Konstnärsfamiljen Mijtens i Stockholm. Personalhistorisk studie
Om Tore Pytings efterkommande

N:r 7
Philotheca Finspongensis
Om fru Annas på Vinstorp ättlingar af första giftet
Ett svenskt riksvapen
Henrik Classon Totts vapen
Grafminnen. i Revals domkyrka
Autografauktionen den 14-19 november 1885

N:r 8
CARL ARVID KLINGSPOR Epitafier
Grafstenar
Konstnärsslägten Thelott
Minnesruna över Herr Grefve G. A. Sparre
Några anteckningar från 1400-talet om Trolle-slägten
En Svensk landsflygting i Polen

N:r 9
K. H. K. Drotsen Bo Jonssons (grip) fäderneslägt
Ett otryckt poem af J. G. Oxenstjerna

N:r 10
Ur C. G. Fehrmans resedagbok
En Autobiografi af Carl Uggla Hillebrandsson
Auktionen å G. Fr. Almquists autografer
Några ord om Wasaätten och konung Gustafs förfäder

N:r 11
Jan Mazepa och furstinnan Dolska
K. H. K. Folkunga-ätten
† Carl Baltzar Ernst von Platen
Bibliografi
Autografauktioner
Konung Gustaf I:s morföräldrar

N:r 12
SAUSS Drottning Desiderias närmaste slägtförhållanden
Peter Andersson ("till Mohammar") och hans slägt
Hertig Bengt Algotssons gifte
Konung Johan III:s senare gifte
Gjörwell och Wallmark

Del 2, N:r 1
EMIL HILDEBRAND Vasanamnet och vasavapnet
Autografauktioner
Anders von Bergen
Bellmans tjenstemannabana
Om konung Carl XI:s bröllop
Från bokverlden

Del 2, N:r 2
K. H. K. Drotsen Bo Jonssons (grip) härstamning
Autografauktioner
Två dödsrunor. † Arkivarien Otto von Feilitzen. † Amanuensen Christoffer Eichhorn
Rim af Magnus Stenbock
Bref från Moritz (Stensson) Lewenhaupt

Del 2, N:r 3
F. U. WRANGEL En högadlig filosof från 1700-ta1et
Konung Carl XIV Johans och drottning Desiderias första bekantskap och deras giftermål
Strödda genealogiska anteckningar
Eichhornska autografauktionen

Del 2, N:r 4
F. U. WRANGEL Några ord till utredande af frågan om Vasavapnets betydelse
Tvenne bref rörande morianen Badin från Gustaf III till frih. (sedermera grefve) F. Ridderstolpe
En resa till Paris på 1750-talet
Middagsräkning från 1600-talet
† Friherre Nils Silfverschiöld
Strödda meddelanden

Del 2, N:r 5
Äldre stamböcker
† Ludvig Paar
R. TORPADIE Ett bref med chiffer från Magnus Stenbock
Lovisa von Burghausen
Ett bref rörande arbetet vid Göta kanal
Om Oldenburgska ättens Skandinaviska ursprung
Fransk-Lutherska församlingens i Stockholm kyrkbok 1688-1791

Del 2, N:r 6
F. U. WRANGEL En vapenbok från medeltiden
Egenhändigt bref från K. Karl Xl till grefve J. G. Stenbock
Äldre stamböcker
Egenhändigt bref dateradt Prag 4 dec. 1632 från d. v. öfversten Piccolomini, med underrättelser om slaget vid Lützen. d. 6 (16) nov. 1632, k. Gustaf II Adolfs död och ställningen i kejserliga lägret efter ofvannämnda slag
† Herman Frithiof Antell
Ett "Ex libris"
Fransk-Lutherska församlingens i Stockholm kyrkobok 1688-1791

Del 2, N:r 7
GUSTAF UPMARK Johan Göransson Rosenhanes stambok
Sällsynt Autograf
Ett bref från Atterbom till grefve Adlersparre (Albano)
Strödda uppgifter om utöfvare af konst och konstslöjd i Stockholm under 1600-talet
Anders Pedersson Linds Memorialbok

Del 2, N:r 8
K. F. W—R Hummel—Gjörwell
Ur en autografsamlares portfölj
Calendarium Gyldenstolpianum
Litteratur
S:t Nikolai kyrkas vigselbok

Del 2, N:r 9
K. F. W—R C. G. von. Brinkman om sig sjelf och åtskilliga samtida
† Adam Lewenhaupt
† Carl Gustaf Ridderstolpe
HOLGER ROSMAN "Peder Månssons vapenbok"
Autografauktioner
Arvid David Hummel och hans familj
S:t Nikolai kyrkas vigselbok

Del 2, N:r 10
J. J. ALBERT EHRENSVÄRD Carl August Ehrensvärds förhållande till fränderna Gustaf Johan och Carl Ehrensvärd belyst af hittills outgifna bref
† Carl Jedvard Bonde
Autografauktion

Del 2, N:r 11 & 12
Två hittills otryckta egenhändiga bref från Konung Carl XII
HOLGER ROSMAN Genealogiska studier. I) Om den s. k. Röde-ätten under Medeltiden, II) Om marsken Håkan Matsson d. ä. och Vinstorpa-ättens härstamning
O.B. Ättartal
EMIL HILDEBRAND En autograf af drottning Katarina Stenbock
Personregister

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress