Häfte 3-4/1931

Version
Categories
Download241
Size14.97 MB
Create Date31 mars, 2016
Last Updated3 februari, 2022
FileAction
PHT_4.pdf  
BENGT HILDEBRAND Ärkebiskop Nathan Söderbloms härstamning
JAN ERIC ALMQUIST Om blodsskyldskap såsom äktenskapshinder enligt svensk rätt
TONI SCHMID Växjö stifts biskopar intill år 1287
STURE BOLIN Några anteckningar om Västerås biskopskrönika och biskopslängd
P. NORBERG Engelbrekts släkt. Nya bidrag
NILS AHNLUND Drottning Kristinas tronavsägelse. Några randanteckningar
HARALD J. HEYMAN Peder Månsson Blix och hans släkt
AUGUST GYNTHER August Blanches föräldrar
Insända böcker
Frågor
Notiser
Recensioner och smärre meddelanden: W. Holst, C. G. Tessin, anm. av författarinnan Sigrid Leijonhufvud | B. Wedberg, J. E. Palmsvärd, anm. av Aqut | K. 0. Bonnier, Bonniers, IV, anm. av fil. dr Ruben G:son Berg | A. E. Falck, Hantverkskrån och fabriksväsen i Nyköping, anm. av aktuarien, fil. lic. E. Vennberg | E. Hornborg, Finlands hävder, 2-3, anm. av B. H-d | S. Leijonhufvud, C. G. Tessin o. hans Åkerökrets, anm. av B. H-d | Carl Larsson, Jag, anm. av B. H-d | R. Lindstam, Abboter i Nydala kloster, o. dens., Series pastorum i Njudungen o. Finveden under medeltiden, anm. av Toni Schmid | H. Schiller, I kalesch genom Sverige, anm. av fil. lic. B. Lundquister | Karin Kock, Skånska privatbanken. anm. av B. H-d | H. Sollied, Blix'erne av Jemtland, o. annan Blix-litt., anm. av H. J. Heyman | Solna hembygdsfören:s årsskrift 1930-31, anm. av amanuensen fil. kand. G. Hellström | Sveriges kyrkor: Dalsland, anm. av B. H-d | Söderblom-litt., anm. av B. H-d | Vetenskapsakademiens biografier, anm. av B. H-d | Fören. Örebro läns museums festskrift 1931, anm. av B. H-d | kortare anm.
Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress